BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3966

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen
________
reizigersvervoer
diefstal
officiŽle statistiek
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
________
28/12/2011Verzending vraag
19/9/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3521
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3966 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het treinvervoer is een geliefd werkterrein voor gauwdieven. Vooral het geduw en het getreuzel bij het op- en afstappen zijn het ideale moment om een portefeuille te stelen uit een broekzak, handtas of jaszak. Maar ook op de trein is voorzichtigheid geboden: een jas hang je beter niet aan de kapstok als er kostbare voorwerpen inzitten en je bagage houd je best goed in het oog. Voor treinen waar passagiers veel bagage met zich meedragen, zoals de verbinding tussen Zaventem en Brussel, is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1) Heeft de geachte minister cijfers over het aantal diefstallen op de trein in 2009, 2010 en de eerste helft van 2011? Op welke goederen hebben gauwdieven het vooral gemunt?

2) Welke modi operandi worden voornamelijk gehanteerd bij diefstallen op de trein? Hoeveel gauwdieven werden in de voorgenoemde periode bij hun illegale daad betrapt?

3) Op welke spoorlijnen vonden er in de voorgenoemde periode de meeste diefstallen plaats? Kan zij hierbij een opdeling maken naar de aard van het gestolen goed? Worden voor deze treinverbindingen specifieke maatregelen genomen, rekening houdende met de aard van het diefstal die het meest voorkomt?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

1.    De volgende tabel geeft een overzicht van de oproepen die bij het Security Operations Center zijn binnnengekomen in verband met gauwdiefstallen aan boord van de treinen :

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

2009

136

120

128

121

173

115

117

131

169

148

128

120

1 606

2010

127

117

152

112

145

110

131

131

135

166

131

156

1 613

2011

165

159

179

142

157

170

183

180

150

152

166

158

1 961

De antwoordelementen met betrekking tot de meest gegeerde goederen moeten geleverd worden door de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse zaken die de politiediensten tot haar bevoegdheden heeft. 

2.   Technieken die vaak worden toegepast door gauwdieven aan boord van de treinen zijn de volgende : 

Voorwerpen op de grond laten vallen

De daders zitten voor of naast het slachtoffer in de wagon. Wanneer de trein stopt, maken de dader en zijn handlanger aanstalten om af te stappen, maar laat één van hen zijn portefeuille recht voor de voeten van het slachtoffer vallen. Het slachtoffer heeft meestal de reactie om de handlanger te helpen, waardoor de dader eenvoudig de handtas of laptoptas van het slachtoffer kan stelen. 

Ruitje tik

Tijdens stilstand in het station tikt de mededader op het raam aan de buitenkant. De dader die zich in de trein bevindt, kan door deze afleiding ongemerkt zijn slag slaan en vóór sluiting van de deuren de trein terug verlaten. 

Rug aan rug

De dader neemt plaats op de stoel net achter het slachtoffer. Wanneer diens jas of tas zich aan de rugleuning bevindt, kan de dader deze ongemerkt stelen door de indruk te geven dat hij iets in eigen zak zoekt. 

Ook wordt er nogal eens bagage uit het bagagerek gehaald wanneer het slachtoffer slaapt of wandelt men door de trein terwijl deze stil staat in het station en steelt men net voor de deuren sluiten en men de trein verlaat. 

De antwoordelementen met betrekking tot het aantal betrapte gauwdieven moeten geleverd worden door de FOD Binnenlandse zaken die de politiediensten tot haar bevoegdheden heeft.

3.   Zich baserend op het aantal meldingen bij het SOC in verband met gauwdiefstal tijdens de voorgenoemde periode, kan men stellen dat de meest gevoelige lijnen de volgende zijn : 

  • lijn 0 (Brussel-Zuid – Brussel-Noord) ;

  • lijn 50A (Brussel-Zuid – Oostende)

  • lijn 25 (Brussel-Noord – Antwerpen-Centraal). 

Via het gratis noodnummer 0800 30 230 kunnen de reizigers een oproep doen bij het SOC wanneer zij een gauwdief spotten. Wanneer dit gebeurt in de trein wordt dit omgeroepen door de treinbegeleider.  

Op de risicotreinen worden de reizigers zowel door het omroepen van een boodschap als via de lichtkrant gewaarschuwd voor pickpockets. 

In de stations worden de reizigers sinds kort gewaarschuwd voor gauwdieven door middel van een filmpje op de digitale infopanelen. 

Verder letten de veiligheidsagenten van Securail, door middel van regelmatige (al dan niet virtuele) patrouilles, op de waakzaamheid in de stations. In de treinen gebeurt dit door de treinbrigade van Securail. 

Bovendien werden door Corporate Security Service, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, de affichecampagne “pick en pock” in de stations reeds meermaals herhaald.  

In het kader van de sensibilisatie van de reizigers werd midden december 2011 bovendien een ‘anti-gauwdiefstalweek’ georganiseerd met verscheidene initiatieven (gadgets, preventiestanden in enkele stations, enz.). 

Dit jaar zal Corporate Security Service zich, in samenwerking met Binnenlandse Zaken, buigen over de ontwikkeling van een nieuwe nationale campagne.