BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3956

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen
________
metro
stadsvervoer
misdadigheid
openbare veiligheid
beveiliging en bewaking
politie
officiŽle statistiek
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
________
28/12/2011Verzending vraag
28/8/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-862
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3956 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van een incident waarbij een steen door de voorruit van een metrostel werd gegooid, besloot de Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB) om in januari 2011 gedurende twee weken twee extra controleploegen in te zetten. Bijkomend werden na 16 uur nog eens vijf interventieploegen van de vervoersmaatschappij ingeschakeld.

Deze extra controleploegen werden bijgestaan op de " probleemlijnen " door vier agenten van de federale politie in de ochtend, acht in de namiddag, tot zelfs tien 's avonds.

In dit kader, kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Welke spoor- en metrolijnen worden in ons land als " probleemlijnen " aangemerkt en op grond van welke parameters en gegevens (cijfers jaren 2007 tot en met 2010) gebeurt dit?

2) Hoeveel extra veiligheidspersoneel werd in 2007, 2008, 2009 en 2010 ingezet op trein en metro voor zogenaamde " probleemlijnen "? Wat vertegenwoordigt dit als meerkost voor de exploitanten van het spoor en de metro?

3) Hoeveel interventies door de federale politie, lokale politie, Securail en de MIVB-veiligheidsdienst werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 geregistreerd op trein en / of metro? Wat was de reden van deze interventies?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

1.  In het kader van de bestrijding van agressie en de diverse inbreuken gepleegd in de treinen, verbindt de Corporate Security Service zich ertoe om op een permanente manier, de evolutie van elke spoorlijn te analyseren door middel van een dynamische methodologie. Deze heeft tot doel een coëfficiënt toe te kennen, een zogenaamde “risk rating” die de gerichte acties en de te treffen maatregelen bepaalt. 

De opdrachten en treinbegeleidingen, toevertrouwd aan Securail zijn dus gebaseerd op een jaarlijks actieplan, maar ook in functie van de dagelijkse evolutie van de situatie op spoorwegdomein. 

2.  De volgende tabel geeft een overzicht weer van het operationele personeel binnen de Corporate Security Service : 

 

Benuttigde VTE per 1e van de maand

01/2008

01/2009

01/2010

01/2011

01/2012

378,4

382,4

 

468,9

458,4

457,4

De Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen (NMBS)-Holding heeft beslist dat de Corporate Security Service voor het jaar 2012 een bijkomend contingent van 40 VTE mag aanwerven. Deze aanwervingen zijn aan de gang. 

Hun dagelijkse opdracht wordt zowel in de stations als op de spoorlijnen uitgevoerd. De aanwezigheid van Securailploegen aan boord van de treinen brengt dus geen supplementaire kost met zich mee voor de NMBS-Groep. 

3.  Het aantal algemene interventies na oproep bij het Security Operations Center (SOC) voor de periode 2007 –2011 wordt weergegeven in de onderstaande tabellen : 

 

2007

2008

2009

2010

2011

Politie

10 407

12 631

13 587

16 144

19 553

Securail

16 484

16 040

18 140

26 674

34 665

Het aantal interventies in de trein na oproep bij het SOC (cijfers enkel beschikbaar vanaf 2010) : 

 

2010

2011

Politie

  8 082

  8 387

Securail

14 385

14 973