BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3944

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Maatregelen - Evaluatie van het personeel
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
________
28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1639
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3944 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zeggen dat stipte treinen steeds zeldzamer worden is een understatement. Rekening houdend met het aantal reizigers, reed in 2010 slechts 82,9 % van de treinen op tijd of met een vertraging van minder dan zes minuten.

Wat nog enigszins te begrijpen valt is dat treinen onderweg vertraging oplopen door (onvoorziene) omstandigheden waardoor de trein enkele minuten later aankomt op zijn bestemming. Wat echter bijzonder frappant is, is het feit dat ook heel wat treinen met vertraging vertrekken. Op die manier stapelen de vertragingen zich op van stopplaats tot stopplaats om uiteindelijk met een aanzienlijke vertraging aan te komen in het eindstation.

In dit kader kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel treinen vertrokken in de periode van 2008, 2009 en 2010 met vertraging? Om welke gemiddelde vertraging ging het toen?

2) Op welke trajecten wordt het vaakst met een vertraging vertrokken en wat was hiervoor de hoofdreden?

3) Wil de geachte minister maatregelen nemen om het vertrek van de treinen stipter te laten verlopen? Zo ja, dewelke? Kan er bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) voor gepleit worden om hier streng de hand aan te houden en een en ander mee te nemen bij de evaluatie van het personeel?