BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
21 november 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3749

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
________
EthiopiŽ - Ontwikkelingsgelden - Oppositie - Manipulatie verkiezingen
________
ontwikkelingshulp
EthiopiŽ
________
21/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3750
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4983
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3749 d.d. 21 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

EthiopiŽ ontvangt jaarlijks ruim drie miljard dollar steun voor onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en voedsel. In zijn rapport "Development Without Freedom" stelt Human Rights Watch dat de Ethiopische regering westerse ontwikkelingshulp aanwendt om de oppositie monddood te maken. Uit enkele honderden vraaggesprekken die de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie in EthiopiŽ voerde met boeren en dorpsbewoners bleek dat wie in EthiopiŽ niet in de pas loopt, geen toegang krijgt tot ontwikkelingsgelden. De stembusgang draaide uit op een monsterzege van de regeringspartij. Volgens Human Rights Watch moeten westerse donoren kritischer kijken naar de manier waarop met ontwikkelingshulp wordt omgegaan.

Mijn vragen aan de minister :

1) Kent de minister het rapport "Development Without Freedom" waarin wordt gesteld dat ontwikkelingsgelden worden gebruikt om de oppositie monddood te maken?

2) Hoe beoordeelt hij de beschuldigingen in dit rapport met betrekking tot het manipuleren van de verkiezingen door het al dan niet toegang verschaffen tot ontwikkelingshulp?

3) Doet BelgiŽ aan ontwikkelingssamenwerking met EthiopiŽ? Zo ja, in hoeverre gaan de beschuldigingen ook op voor Belgische ontwikkelingsgelden, en welke gevolgen heeft dat voor de relatie met EthiopiŽ? Welke implicaties heeft dit rapport voor onze rechtstreekse en onrechtstreekse hulp aan EthiopiŽ?