BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 november 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3703

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Criminaliteit - Oplichting - Babbeltrucs - Preventie bij ouderen - Nederland
________
criminaliteit
economisch delict
bewustmaking van de burgers
officiŽle statistiek
misdaadbestrijding
diefstal
________
16/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5007
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3703 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Daders die zich voorstellen als nieuwe buren, nieuwe restauranthouders of een medewerker van een energiebedrijf, of die een doen beroep op de menselijkheid (door te vragen naar water, brood, etc.) of daders die mensen bang makenÖ

Nog steeds trappen vooral oudere mensen in babbeltrucs. De daders stelen de bankkaart, waarbij vaak de pincode wordt bewaard, en plunderen vervolgens de rekening leeg. Ook worden mensen telefonisch benaderd als de code onbekend is. Jaarlijks zijn in Nederland dertigduizend mensen het slachtoffer van dergelijke misdrijven. Sommige slachtoffers zijn zelfs meerdere keren hiervan het slachtoffer.

Deze vorm van criminaliteit duikt steeds vaker op in de pers.

In Nederland voerde men enige tijd terug een grootscheepse preventiecampagne. Hierdoor worden de daders immers sneller gevat en vallen er minder slachtoffers. In dit pamflet vindt men tips terug zoals:

- Doe niet zomaar open voor onbekende personen. Kijk goed wie er voor de deur staat;

- Dieven komen in alle vormen en maten en dragen vaak keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen;

- Laat de deur dicht en kijk (indien mogelijk) door de deurspion of raam;

- Vraag meteropnemers allerhande, politieagenten en reparateurs naar hun legitimatie en controleer deze goed. Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk in het telefoonboek voor het nummer. Sluit de deur terwijl u belt;

- Sluit de buitendeur terwijl u iemand helpt (een pen, een glas water of het alarmeren van een hulpdienst bijvoorbeeld);

- Als u de situatie niet vertrouwt, alarmeer dan de politie.

Graag had ik hieromtrent volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert zij op het cijfer dat in Nederland naar voor wordt geschoven van dertigduizend slachtoffers van deze vorm van criminaliteit?

2) Kan zij meer gedetailleerde cijfers geven omtrent het aantal misdrijven met "babbeltrucs" voor respectievelijk de jaren 2008, 2009 en 2010 wat betreft het aantal opgepakte daders alsook wat betreft het totaal aantal gevallen/slachtoffers en dit op jaarbasis?

3) Deelt zij de mening dat de politie meer aandacht aan moet besteden aan het aanpakken van de criminele netwerken die hier achter zitten?

4) Werden er reeds voorlichtings- en/of preventiecampagnes hieromtrent gevoerd en is dit niet aangewezen, vooral wat de senioren betreft gezien zij dikwijls geviseerd worden bij dergelijke misdrijven? Zo neen, is zij bereid dergelijke campagnes op te zetten en kan dit worden toegelicht?