BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
24 oktober 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3561

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding
________
identiteitsbewijs
kind
________
24/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4417
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3561 d.d. 24 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds een paar jaar kunnen ouders die met hun kinderen jonger dan 12 jaar naar het buitenland willen reizen, een Kids-ID aanvragen. Deze elektronische identiteitskaart bevat naast de gewone identiteitsgegevens ook een toegang tot het Hallo Ouders-Systeem. Als een kind verloren loopt, een ongeval heeft of in moeilijkheden verkeert, kunnen personen die het kind in nood aantreffen het telefoonnummer op de achterzijde van de kaart bellen. De toepassing Hallo Ouders telefoneert dan de zeven nummers die de ouders vooraf hebben opgegeven tot iemand van de familie bereikt is. Als er niemand opneemt, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar het noodnummer van Child Focus. De kids-ID kan ook gebruikt worden om zich op het internet te identificeren.

Onze vragen:

1) Hoeveel Kids-ID's werden er reeds uitgereikt (graag cijfers per jaar en per gewest)?

2) Hoeveel van die Kids-ID's werden gelinkt met het Hallo Ouders-systeem?

3) Hoe vaak werd effectief gebruik gemaakt van het Hallo Ouder-systeem?

4) De Kids-ID is vooral van belang als kinderen meereizen met hun ouders naar het buitenland. Zij zullen dus waarschijnlijk enkel in het buitenland deze kaart bij zich dragen, als ze al niet door de ouders wordt bijgehouden. Op welke manier zullen buitenlanders die het kind in een noodsituatie aantreffen weten dat ze het nummer achterop de kaart moeten bellen? Bestaat dit systeem ook in het buitenland?

5) Hoeveel kost het Hallo Ouders-systeem?

6) Is het Hallo Ouders-systeem ook mogelijk op de e-ID van kinderen ouder dan 12 jaar? Zo ja, op welke manier? Zo niet, overweegt de geachte minister om deze mogelijkheid te voorzien?