BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
5 november 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-300

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen
________
vertaling
beroep in het informatiewezen
tolken
niet in loondienst verkregen inkomen
griffies en parketten
betalingstermijn
________
5/11/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4446
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-300 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In krant De Morgen van 25 september 2010 stond een pijnlijk verhaal over de situatie van de gerechtstolken. De enige beŽdigde Roma-tolk in het Franstalige landsgedeelte liet weten dat hij zou kappen met zijn opdracht omdat Justitie met een enorme betalingsachterstand zit. Uit de praktijk blijkt dat zowat alle parketten dezelfde tactiek toepassen: facturen worden in zeer onregelmatige schijfjes afgelost. Dat zorgt voor onhoudbare situaties bij de gerechtelijke experts en de tolken die van dit werk hun hoofdberoep maken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister verklaren waarom vooral de gerechtstolken zo onregelmatig betaald worden?

2) Hoe verklaart hij dat de parketten de binnenkomende facturen in schijfjes betalen en telkens weer wachten tot er een nieuwe aanmaning in de bus valt?

3) Welke initiatieven nam hij om de parketten aan te zetten tot een normaal betalingsritme?

4) Wat wordt ondernomen inzake de gebrekkige betoelaging van de parketten?