BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
12 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2963

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Sociale inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering - Vorming
________
mensenhandel
arbeidsinspectie
valsheid in geschrifte
beroepsopleiding
________
12/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4402
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2963 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de werkgroep "Mensenhandel" van de commissie Binnenlandse Zaken werden in de eerste maanden van 2010 hoorzittingen gehouden, onder meer met vertegenwoordigers van de sociale inspectie.

En van de sprekers wees op de nood aan verdere en continue sensibilisering van de inspecteurs en niet alleen van de gespecialiseerde inspecteurs van de cellen Mensenhandel en Risicosectoren (MERI).

Een andere spreker van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) had er immers op gewezen dat de diensten van de arrondissementscellen, die niet bevoegd zijn (voor het opsporen van gevallen van mensenhandel) "de reflex (zouden moeten) hebben om onmiddellijk informatie door te geven aan de verbindingsmagistraat of, als ze hem niet kunnen bereiken, aan de arbeidsauditeur ; in laatste instantie moeten zij zich wenden tot een politiedienst. De informatie twee dagen later doorgeven heeft geen zin meer want heel vaak zullen de werknemers al verdwenen zijn".

Ook vorming rond valse verblijfs- en identiteitsdocumenten bleek een noodzaak.

1) Op welke manier werd die continue sensibilisering van inspecteurs bewerkstelligd en verbeterd?

2) Hoeveel meldingen vanuit diensten die niet direct bevoegd zijn voor het opsporen van gevallen van mensenhandel, waren er in de voorbije twee jaar naar verbindingsmagistraten, arbeidsauditeurs of politiediensten? Vanuit welke arrondissementscellen kwamen die meldingen? Hoe vaak leidde die melding tot een vaststelling van mensenhandel?

3) Erkent de geachte minister de noodzaak van (bijkomende) vorming rond valse verblijfs- en identiteitsdocumenten in de voorbije twee jaar? Werden in 2010 en 2011 dergelijke vormingssessies georganiseerd?