BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
26 oktober 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-287

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Verkiezingen - Stemrecht - Politieagenten in dienst - Uitbrengen van stem in het stembureau waar ze aanwezig zijn
________
verkiezing
stembureau
gemeentepolitie
kiesrecht
________
26/10/2010 Verzending vraag
20/1/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-287 d.d. 26 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Kieswetboek bepaalt dat voorzitters, secretarissen, bijzitters, getuigen en plaatsvervangende getuigen hun stem uitbrengen in de stemafdeling waar ze hun opdracht vervullen, wat dus niet automatisch het stembureau is waarvoor zij als kiezer een oproepingsbrief hebben gekregen.

Op de dag van de verkiezingen worden ook heel wat politieagenten ingeschakeld voor het handhaven van de orde in en rond de stembureaus, zodat zij dus niet altijd kunnen gaan stemmen in het stembureau waarvoor ze als kiezer opgeroepen zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Bestaat de mogelijkheid dat die agenten persoonlijk hun stem uitbrengen in het stembureau waar ze voor hun opdracht aanwezig zijn, of kunnen ze hun stem uitsluitend per volmacht uitbrengen?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2011 :

In de huidige staat van de wetgeving is het niet mogelijk voor een politieagent om te stemmen in een ander stembureau dan datgene dat hem wordt toegekend door zijn gemeente en dat aangeduid wordt op zijn oproepingsbrief.

Als het voor hem niet mogelijk is om zijn stemrecht uit te oefenen in dit bureau omwille van beroepsredenen, kan hij dus enkel zijn recht op stemming bij volmacht uitoefenen.