BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
20 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2833

de Fabienne Winckel (PS)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Voertuigen die op vloeibaar petroleumgas (lpg) rijden - Erkende installaties - Premie - Eventuele herinvoering
________
automobiel
motorbrandstof
vervangende brandstof
verontreiniging door auto's
verbrandingsgas
fiscale stimulans
________
20/7/2011Verzending vraag
1/9/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2834
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2833 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Vloeibaar petroleumgas (lpg - liquefied petroleum gas), blijft een van de meest milieuvriendelijke fossiele brandstoffen. Lpg is de minst vervuilende fossiele brandstof en de uitstoot van stofdeeltjes bij verbranding ervan blijft beperkt. Het gas bevat geen lood, de uitstoot is uiterst zwavelarm en bevat zeer weinig CO2. De uitstoot zou overigens 30% lager liggen dan die van benzinemotoren. Naast de milieuaspecten is lpg voor de consument ook veel voordeliger dan andere brandstoffen. Bovendien is er geen enkel ander voor eenieder betaalbaar alternatief op de markt en zijn heel wat servicestations al met een lpg-pomp uitgerust.

In 1999 had de regering een premie van 508,18 euro ingevoerd om burgers ertoe aan te zetten hun wagen bij een erkende installateur met een lpg-installatie te laten uitrusten. Op 1 september 2003 werd die premie afgeschaft.

Aangezien de kwaliteit van ons milieu absoluut aan verbetering toe is en gezien de hoge brandstofprijzen die wegen op de koopkracht van de burgers, had ik graag geweten of een dergelijke premie, zij het een lagere dan aanvankelijk gepland, opnieuw zou kunnen worden ingevoerd voor kleine wagens van maximum vijf jaar oud? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 1 september 2011 :

De vragen van het geachte lid vallen onder de bevoegdheden van de minister van Financiën of de Staatssecretaris voor de Milieufiscaliteit.