BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
12 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2706

de Caroline Désir (PS)

aan de minister van Justitie
________
Aanvallen met zuur
________
geweld
misdaad tegen de personen
lichamelijk geweld
anorganisch zuur
________
12/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-800
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4368
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2706 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

November 2010 werd gekenmerkt door het proces van twee vitrioolwerpers voor het hof van assisen in Henegouwen. Deze weerzinwekkende zaak van agressie met zuur, in juni en juli 2008, op alleenstaande vrouwen om hun bezittingen te kunnen ontvreemden, is geen alleenstaand geval. Er zouden ook nog andere aanvallen met zuur gepleegd zijn op ons grondgebied, inzonderheid bij overvallen op handelszaken.

In Frankrijk is het werpen van flessen met zuur inmiddels een "spel" dat relatief veel voorkomt in de scholen in de regio van Parijs. In Groot-Brittannië wijzen de cijfers van de ziekenhuisopnames van de jongste drie jaar op een geregelde stijging van het aantal personen die behandeld worden voor aanvallen met zuur, vooral in zaken van eremisdaden. België is dus niet het enige land dat geconfronteerd wordt met dit soort agressie dat onnoemelijk leed veroorzaakt bij de slachtoffers.

Zwavelzuur en, in mindere mate zoutzuur, dat op de huid worden aangebracht, veroorzaakt brandwonden van de derde graad als de huid niet binnen de drie tot vier minuten met water wordt gewassen. Aan het oog kunnen diverse gevolgen optreden. In de minst erge gevallen ontstaat er een bindvliesontsteking, maar er kan ook erosie optreden, of zelfs een hoornvliesperforatie, staar of glaucoom en, in het ergste geval, definitieve blindheid. Dat is het geval met één van de slachtoffers van de vitrioolwerpers in Henegouwen.

Zowel verdund zwavelzuur, ook vitriool genoemd, als geconcentreerd zoutzuur zijn vrij verkrijgbaar in de handel. Iedereen kan zich die producten dus gemakkelijk aanschaffen.

Beschikt de minister over cijfers met betrekking tot het aantal klachten dat de jongste vijf jaar in België werd ingediend als gevolg van agressie met zuur?

In Frankrijk verbieden bepaalde prefecturen de verkoop van zwavelzuur en zoutzuur aan minderjarigen. Kan geen betere omkadering worden overwogen van de verkoop van dergelijke producten die zoveel schade kunnen veroorzaken aan het menselijk lichaam, bijvoorbeeld door de verkoop van geconcentreerd zuur te beperken tot vakmensen die het nodig hebben voor de uitoefening van hun beroep en door elke verkoop van gevaarlijke zuren aan minderjarigen te verbieden?