BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
12 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2694

de Fabienne Winckel (PS)

aan de minister van Justitie
________
De vereenvoudiging van de toewijzingsprocedure voor elektronische enkelbanden
________
strafsanctie
vervangende straf
rechtsbijstand
________
12/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1120
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2694 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Elektronisch toezicht kan men definiŽren als een techniek waarmee de overheid bepaalde personen met behulp van elektronische middelen kan controleren. In BelgiŽ kunnen bepaalde veroordeelden dankzij het elektronisch toezicht de gehele of gedeeltelijke periode van hun vrijheidsberoving zonder opsluiting in de gevangenis doorbrengen, volgens een met de overheid bepaald plan waarvan de eerbiediging elektronisch wordt gecontroleerd.

U hebt de wens te kennen gegeven om de toewijzingsprocedure voor elektronische enkelbanden te vereenvoudigen teneinde de werklast voor de justitiehuizen te verminderen middels een soepeler onderzoeksprocedure voor dossiers die als lichter worden beschouwd.

Momenteel moeten de justitiehuizen voor elke gedetineerde een onderzoek voeren, wat een enorme werklast betekent. Het doel van uw voorstel is ook om de elektronische enkelband voor meer gedetineerden te gebruiken.

Zou die procedure ook van toepassing zijn voor veroordeelden tot een effectieve vrijheidsstraf van meer dan drie jaar? Aan welke voorwaarden moeten de gedetineerden voldoen en welke criteria worden in acht genomen om een dossier als lichter te bestempelen? Kunt u aangeven waarin de vereenvoudigde procedure zal bestaan? Hoe denkt u het systeem te kunnen uitbreiden nu er al onvoldoende elektronische enkelbanden zijn? Hoeveel extra gedetineerden zouden een beroep moeten kunnen doen op het systeem?