BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2549

de Fabienne Winckel (PS)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Publiciteit - Twijfelachtige werkwijzen en onvolledige informatie - Controle
________
beleggingsmaatschappij
bescherming van de consument
durfkapitaal
________
16/6/2011Verzending vraag
24/8/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2550
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2549 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De gestructureerde beleggingen zijn ontstaan in 1990 en hebben sindsdien een groot succes gekend bij het Belgische publiek. Het betreft beleggingsformules waarvan de opbrengst afhangt van de evolutie van een of ander onderliggend actief: aandeel, aandelenkorf, beursindex, rentevoet,...

Ze worden op de markt gebracht onder de vorm van SICAV's met of zonder een volledige of gedeeltelijke kapitaalwaarborg, of onder de vorm van een rekening of van een verzekeringscontract tak 23. Ze worden vaak voorgesteld als de oplossing die veiligheid en rendement biedt.

Die beleggingen zijn in de loop van de tijd echter steeds complexer geworden en de investeerders begrijpen steeds minder welk risico ze lopen.

Sommige bankagentschappen verspreiden ongepaste, zelfs leugenachtige publiciteit, waarin de nadruk wordt gelegd op de veiligheid, terwijl bij de populaire belegging de belegger het risico loopt zijn oorspronkelijk geÔnvesteerd kapitaal volledig te verliezen.

Dikwijls is de maximale opbrengst zelfs vrij mager voor de investeerder terwijl het risicogehalte vrij hoog is.

Hoe zijn dergelijke schadelijke ontsporingen nog mogelijk na de financiŽle crisis die we hebben meegemaakt? Zou de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA, de nieuwe benaming van de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen Ė CBFA), de instantie die onder meer belast is met de bescherming van de investeerder, niet strenger moeten zijn ten aanzien van de publiciteit die sommige financiŽle instellingen maken? Welke regels zijn er ingevoerd om de transparantie van beleggingen te verbeteren? Is het niet raadzaam dat de voorwaarden die verbonden zijn aan de integrale terugbetaling van het startkapitaal duidelijk vermeld worden in de publiciteit? Zouden de risico's voor het verlies van het kapitaal niet moeten afhangen van de hoogte van de opbrengsten?

Antwoord ontvangen op 24 augustus 2011 :

De Financial Services and Markets Authority (FSMA) heeft op 20 juni 2011 een moratorium gepubliceerd over de verhandeling, bij het publiek, van producten die, op basis van een door haar voorgestelde test, als nodeloos ingewikkeld kunnen worden beschouwd.

Dat moratorium, dat zal worden gevolgd door een openbare consultatie, is een eerste stap van een proces dat moet leiden tot de goedkeuring van een reglement over de verhandeling van dergelijke producten, gebaseerd op de nieuwe bevoegdheden die aan de FSMA werden verleend. Verwacht wordt dat het ontwerpreglement eind dit jaar klaar zal zijn.

De tekst van het moratorium roept de sector op zich er vrijwillig toe te verbinden om, in afwachting van voornoemd reglement, geen nodeloos ingewikkelde producten te verhandelen. Producten worden als nodeloos ingewikkeld gekwalificeerd als de onderliggende waarde niet toegankelijk is, als de strategie te ingewikkeld is, als de parameters voor de berekening van de pay-off te ingewikkeld zijn, of als het product niet transparant is over de kosten, de marktwaarde van het product of het kredietrisico. De tekst van het moratorium dat op 1 augustus 2011 in werking zou moeten treden, kan op de website van de FSMA (www.fsma.be) worden geraadpleegd. Krachtens het moratorium is het met name niet langer toegestaan om producten als producten met kapitaalbescherming voor te stellen als aan die kapitaalbescherming voorwaarden zijn gekoppeld. De FSMA zal de lijst van de distributeurs die vrijwillig tot het moratorium zijn toegetreden, op haar website publiceren.