BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
14 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2525

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Gemengde inbreuken - Toepassing van de taalwetgeving
________
gemeente
administratieve sanctie
taalgebruik
geldboete
________
14/6/2011 Verzending vraag
26/9/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2526
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2525 d.d. 14 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken stelde in antwoord op de parlementaire vraag nr. 7087 in Commissievergadering nr. 51-618 (Kamer, Integraal verslag, Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene zaken en het Openbaar Ambt, blz. 25 tot 27) dat voor gemeentelijke administratieve sancties die enkel administratief sanctioneerbaar zijn, de taalwetten in bestuurszaken in alle stadia van de afwikkeling van de GAS-procedure van toepassing is.

Voor ons is het evenwel onduidelijk welke taalregeling, de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken of de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, toepasselijk is in geval van toepassing van gemeentelijke administratieve sancties die betrekking hebben op gemengde inbreuken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Kan de geachte minister mij, voor elk stadium dat zich mogelijk kan voordoen bij het opstellen en de afhandeling van een gemeentelijke administratieve sanctie die tot de categorie van de gemengde inbreuken behoort, meedelen welke taalregeling van toepassing is?

Antwoord ontvangen op 26 september 2011 :

Ik verwijs naar het antwoord dat zal gegeven worden door de minister van Binnenlandse Zaken tot wiens bevoegdheid de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties behoort.