BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
8 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2333

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Gemeentelijke administratieve sancties - Invordering - Onmiddellijke inning
________
administratieve sanctie
gemeente
geldboete
buitenlandse staatsburger
________
8/7/2011 Verzending vraag
8/7/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2333 d.d. 8 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft begin vorig jaar een nota opgesteld waarin voorgesteld wordt om een aantal zaken met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) aan te passen. Daarin stelt deze vereniging onder andere dat het aangewezen is om het systeem van de onmiddellijke inning in te voeren voor de betaling van administratieve geldboetes voor buitenlandse overtreders. Ook in het " Memorandum aan de nieuw te vormen federale regering na de federale verkiezingen van 2010 " herhaalt de VVSG deze vraag.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe staat de regering ten opzichte van dit voorstel om het systeem van onmiddellijke inning in te voeren voor buitenlandse overtreders in het kader van GAS?

2) Werden hieromtrent, toen de regering nog volheid van bevoegdheid had, reeds stappen gezet? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Er is door mijn diensten een globale evaluatie gemaakt van de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties. De steden en gemeenten die in de eerste plaats betrokken zijn bij de toepassing van deze sancties werden daarbij geconsulteerd via de overkoepelende verenigingen van steden en gemeenten en de vereniging van provincies. De invoering van een systeem van onmiddellijke inning is opgenomen in deze evaluatie. Ik kan mij achter dergelijke invoering scharen, aangezien dit uitvoeringsproblemen bij de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties aan buitenlanders wegneemt.

2. Toen de regering nog volheid van bevoegdheid had, werden hieromtrent nog geen stappen ondernomen. De globale evaluatie van artikel 119bis NGW verkeerde toen immers nog in een voorbereidende fase, met bevraging van alle betrokken actoren.