BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
6 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2286

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van het personeel - Sancties
________
strafgevangenis
zwarte handel
gevangenispersoneel
________
6/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4658
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2286 d.d. 6 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is algemeen geweten dat er binnen de muren van alle gevangenissen een uitgebreide zwarte markt bestaat. Een overheidsrapport uit 2009 stelt nogmaals dat binnen de gevangenismuren allerlei drugs overvloedig circuleren. Uit de enquête blijkt dat 36,1 % van de gevangenen drugs gebruikt. Een minimale inschatting, want dit percentage gaat over de gevangenen die dat zelf verklaren.

Een groot deel van het smokkelwaar zou worden binnengebracht door bezoekers. Maar hoe zit dat met het personeel en de bewakers? Vandaar heb ik de volgende vragen:

1) Welke maatregelen gelden voor personeelseden met betrekking tot de bestrijding van smokkelarij? Wordt het personeel bij het binnengaan telkens gecontroleerd op smokkelwaar? Op welke wijze gebeurd dit? Meent de geachte minster dat deze maatregelen voldoende sluitend zijn?

2) Wat is de procedure wanneer een personeelslid wordt betrapt met smokkelwaar (zowel legale of als illegale voorwerpen en goederen)? Welke gevolgen worden hieraan gegeven?

3) Is smokkel door het personeel een veelvoorkomend probleem? Kan hij een indicatie geven over de omvang van deze problematiek? Beschikt hij of cijfers en gegevens en kan hij mij deze bezorgen?