BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
6 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2268

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Fouilleren van bezoekers op smokkelwaar - Procedure bij betrapping - Sancties
________
strafgevangenis
________
6/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4654
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2268 d.d. 6 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs bezocht een kennis de gevangenis van Gent in het kader van een rondleiding. Aan de ingang werd het gezelschap gecontroleerd op verboden voorwerpen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een metaaldetector. Een metaaldetector ontdekt natuurlijk geen drugs of wapens vervaardigd uit kunststof. Bij navraag hierover bij de directeur bleek dat het de cipiers niet is toegestaan iemand te fouilleren aan de ingang.

Nu hoop ik dat de directeur dit slecht verwoordde, of dat mijn kennis dit verkeerd begreep, want dit lijkt me toch zeer sterk. Daarom heb ik de volgende vragen:

1) Welke veiligheidsmaatregelen gelden er voor bezoekers aan de gevangenis? Over welk instrumentarium beschikken de cipiers om bezoekers te controleren? Klopt het dat het de cipiers niet is toegestaan om een bezoeker te fouilleren? Zo ja, op welke wijze wordt er dan voorkomen dat er niet-metalen verboden voorwerpen worden binnengesmokkeld? Meent de geachte minster dat de huidige veiligheidsmaatregelen voor bezoekers voldoende sluitend zijn?

2) Welke procedure geldt wanneer een bezoeker wordt betrapt met smokkelwaar (zowel legale of als illegale voorwerpen en goederen)? Welke gevolgen worden hieraan gegeven?

3) Is smokkel door bezoekers een veelvoorkomend probleem? Kan hij een indicatie geven over de omvang van deze problematiek? Beschikt hij of cijfers en gegevens en kan hij mij deze bezorgen?