BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
3 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2196

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________
Gesloten centra - Uitgeprocedeerde asielzoekers - Vrijlating
________
sociale voorzieningen
politiek asiel
illegale migratie
officiŽle statistiek
asielzoeker
________
3/5/2011 Verzending vraag
8/11/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2196 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden gebeurde het reeds dat uit de gesloten centra een aantal illegale en uitgeprocedeerde vreemdelingen gewoon in vrijheid werden gesteld. Meestal om plaats te maken voor nieuwe bewoners en omdat de kans op repatriŽring te klein was.

1) Kan de geachte staatssecretaris mij laten weten hoeveel bewoners van gesloten centra die gerepatrieerd hadden moeten worden, in 2009, 2010 en in het eerste trimester van 2011 in vrijheid werden gesteld? Graag ook een opsplitsing per gesloten centrum en per nationaliteit.

2) Hoe gebeuren dergelijke vrijlatingen concreet? Worden de betrokkenen gewoon aan de poort vrijgelaten, worden ze ergens anders naar toe gebracht, wie beslist daar concreet over?

Antwoord ontvangen op 8 november 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. en 2. In onderstaande tabel zijn de cijfers terug te vinden per jaar per gesloten centrum. Het betreft enkel de cijfers van de vrijlatingen met een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). Ook de grensgevallen zijn niet inbegrepen.

De cijfers per nationaliteit zijn te gedetailleerd en nemen immens veel plaats in beslag. Ik verwijs naar de specifieke Jaarverslagen van de Gesloten Centra die ook aan het Parlement werden bezorgd.

De vrijlatingen kunnen vele redenen hebben zoals:

 • Niet-identificatie;

 • Beslissing van Raadkamer of Kamer van Inbeschuldigingstelling;

 • Andere beslissingen in beroep;

 • Einde van de vasthoudingstermijn;

 • Medische redenen.

Het komt voor dat om een snellere doorstroming te hebben personen die nog niet geïdentificeerd zijn en waarvan verwacht wordt dat dit lang zal duren, worden vrijgesteld om plaats te maken voor anderen. De identificatieprocedure loopt echter gewoon verder. Ook van de nieuwe bewoner wordt de identificatieprocedure opgestart. Deze werkwijze heeft zijn efficiëntie bewezen. Zo worden er vele identificatieprocedures opgestart en wordt na verloop van tijd (meestal buiten de wettelijke vasthoudingstermijnen) een positieve identificatie bekomen.

In uitvoering van artikel 121 van het koninklijk besluit (KB) van 02.08.2002 worden bij de invrijheidstelling of verwijdering aan de onvermogende bewoner de nodige middelen verstrekt om te voorzien in zijn basisbehoeften gedurende de eerstvolgende dagen. Personen die een medische behandeling nodig hebben, worden indien nodig naar het ziekenhuis gebracht.

In het CIB worden de vrijgelaten personen op vraag van de burgemeester naar het treinstation gevoerd. In de andere centra wordt dit niet gedaan.


INAD

Ct 127/TC 127

CR 127bis/RC 127bis

CIB

CIM

Civ

Total:totaal

2009

1

19

178

267

413

451

1 329

2010

0

14

184

295

389

389

1 271

2011 (premier trimestre/eerste trimester)

0

1

24

41

73

62

201 • INAD: INAD-centrum in Brussel-Nationaal Luchthaven.

 • TC 127: Transitcentrum 127 in Melsbroek.

 • RC 127 bis: Repatriëringscentrum 127 bis in Steenokkerzeel.

 • CIB: Centrum voor Illegalen te Brugge.

 • CIM: Centrum voor Illegalen te Merksplas.

 • CIV: Centrum voor Illegalen te Vottem.