BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
21 april 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2173

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van ge´nterneerden - Cijfers - Beleid
________
Europees Hof voor de rechten van de mens
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
gedetineerde
officiŰle statistiek
________
21/4/2011Verzending vraag
20/6/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2172
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2173 d.d. 21 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nederland is onlangs door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld wegens schending van het recht op vrijheid en veiligheid. Een gedetineerde die aan parano´de schizofrenie leed, heeft dertien maanden moeten wachten op behandeling in een kliniek. In ons land klaagt men reeds lang over het totaal gebrek van begeleiding van ge´nterneerden. Sommige ge´nterneerden staan reeds jaren op wachtlijsten voor behandeling. Ik verwijs naar de uitzending "de KoloniŰn" die onlangs op televisie werd uitgezonden waaruit duidelijk bleek dat ge´nterneerden aan hun lot worden overgelaten. Dit is onmenselijk en zoals heden blijkt ook strijdig met de mensenrechten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is ons land reeds in het verleden veroordeeld wegens schending van het recht op vrijheid en veiligheid? Zo ja, hoe vaak is ons land hiervoor door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeeld en wat is vervolgens gedaan met deze veroordeling?

2) Hoe reageert u op de Nederlandse veroordeling en zijn er ook in ons land gelijkaardige gevallen van laattijdige behandeling? Kan u uitvoerig en cijfermatig toelichten?

3) Wat is volgens het EHRM op basis van eerdere Arresten een aanvaardbaar termijn waarbinnen een veroordeelde en/of een Ge´nterneerde moet worden behandeld in een psychiatrisch kliniek? Wat vindt u een aanvaardbaar termijn?

4) Is het nodig om, conform de uitspraak van het EHRM, de regels ten aanzien gedetineerden die psychiatrische behandeling nodig hebben te wijzigen? Betekent dat dat de wachtlijsten voor psychiatrische behandeling van gedetineerden zullen worden aangepakt? Zo ja, kan u dit concreet toelichten wat betreft het aantal bijkomende psychologen en/of psychiaters en wat betreft het bijkomend budget?

5) Hoe lang moeten veroordeelden en respectievelijk ge´nterneerden gemiddeld wachten op een psychiatrische en /of een psychologische behandeling? Kan u de gemiddelde wachttijd aangeven alsook aangeven hoeveel ge´nterneerden en /of veroordeelden momenteel een aanvraag voor behandeling hebben lopen? Wat is de langste wachttijd geweest in het afgelopen jaar en hoe vaak is dat voorgekomen?

6) Hoeveel ge´nterneerden zijn er in ons land en dit op jaarbasis respectievelijk voor de jaren 2008, 2009 en 2010? Kan u deze cijfers duiden?

7) Hoeveel psychiaters en of psychologen zijn er in fulltime equivalenten op jaarbasis werkzaam om de ge´nterneerden en respectievelijk de veroordeelden te begeleiden?

8) Wat kunnen de gevolgen zijn als een gedetineerde met een psychiatrische stoornis (te) laat begint met behandeling? Klopt het dat de behandeling dan meer tijd in beslag neemt en soms te laat komt? Kan dit zeer uitvoerig worden toegelicht?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

Het voorwerp van de vragen gesteld door het geachte lid behoort niet tot de bevoegdheid van mijn ambt, doch dit behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie of de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het gelieve het geachte lid zich dan ook te richten tot de minister van Justitie en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om een terdege antwoord te krijgen betreffende deze vragen.