BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
1 april 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1949

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
________
luchthaven
kernongeval
Japan
goederenvervoer
haveninstallatie
container
radioactieve verontreiniging
preventie van milieurisico's
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
________
1/4/2011Verzending vraag
20/7/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1949 d.d. 1 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Stichting Veilige Haven waarschuwt werknemers in de Nederlandse havens op te passen voor containers en schepen die uit Japan komen. De stichting houdt zich bezig met veiligheid en gezondheid in de Nederlandse zeehavens.

Tokio, op 200 kilometer van het rampgebied, is een " belangrijke, zo niet de belangrijkste (container)haven van Japan. Het vasteland van China maar ook de westkust van Amerika kunnen last krijgen van de radioactiviteit uit Japan en ook Europa zal niet worden overgeslagen ", staat op de website van de stichting. " En container zal geen ernstige problemen veroorzaken maar een heleboel containers met afzender Japan en op n rek veroorzaken cumulatief een mogelijk te grote concentratie. " Havenarbeiders worden gewaarschuwd er niet van uit te gaan dat " een lange zeereis wel gezorgd heeft voor het afspoelen of afwaaien van voor mensen gevaarlijke radioactiviteit of -neerslag ".

Ook het informatieplatform Alphaliner noemt zeven Japanse havens in de buurt van Tokio met een mogelijk stralingsrisico. Gezien de problemen in Japan wat betreft de radioactiviteit blijven toenemen is het belangrijk de nodige aandacht te hebben voor screening en preventie.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Welke beschermende maatregelen worden getroffen om eventueel radioactieve containers tijdig te detecteren? Kan u uitvoerig toelichten en aangeven hoe men zal screenen (methode welke havens, selectiecriteria)?

2) Kan u aangeven hoe er aan preventie wordt gedaan wat betreft de havenarbeiders alsook de werknemers in de magazijnen en de luchthavens? Werden er naar aanleiding van de ramp in Japan concrete richtlijnen uitgevaardigd aan de havenarbeiders en de medewerkers in de luchthavens die internationale zendingen bedienen?

3) Bestaat er een draaiboek bij het aantreffen van radioactieve goederen en / of containers? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u concreet toelichten welke stappen erin zijn opgenomen en dit zowel wat betreft preventie van besmetting, screening als aanpak bij besmetting?

4) Welke dienst screent de goederen afkomstig van Japan op radioactiviteit en dit zowel in onze luchthavens als in onze zeehavens?

5) Werden er reeds radioactieve goederen en / of containers aangetroffen in ons land afkomstig van Japan? Kan u uitvoerig en concreet toelichten?

6) Hoeveel meetinstrumenten hebben onze diensten in de havens en de luchthavens om de radioactiviteit te meten en kan u aangeven of dit volstaat? Kan u dit zeer gedetailleerd toelichten en aangeven of er in elke haven meetapparatuur voorhanden is?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2011 :

Tot mijn spijt moet ik u melden dat ik niet bevoegd ben voor deze materie. Ik verwijs u dan ook naar mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken die de voogdij uitoefent van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) die ter zake bevoegd is.

Ter herinnering, het FANC is bevoegd voor de opvolging van het risico “ioniserende stralingen” ook voor wat betreft de bescherming van de werknemers. De Federale Overheidsdienst (FOD) WASO is enkel bevoegd voor de correcte uitvoering van de arbeidsgeneeskunde.