BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
25 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1857

de Willy Demeyer (PS)

aan de minister van Justitie
________
De indeling van leden van het veiligheidskorps bij de politiezones
________
openbare veiligheid
gemeentepolitie
________
25/3/2011Verzending vraag
29/4/2011Antwoord
________
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-80
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1857 d.d. 25 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De politiezone van Luik is, in tegenstelling tot alle politiezones van Brussel en WalloniŽ die ook taken uitvoeren die te maken hebben met de aanwezigheid van een gerechtsgebouw, de enige die geen manschappen krijgt van het veiligheidskorps.

Het justitiepaleis van Luik is echter het belangrijkste in WalloniŽ. In de loop van 2009 hebben er 11.657 gedetineerden verbleven.

Om dat gebrek aan personeel te compenseren, heeft de politiezone van Luik vijfenveertig eenheden toegewezen aan deze politieopdrachten van hoven en rechtbanken, ten nadele van de nabijheidspolitie.

De nakende opening van de bijgebouwen van het justitiepaleis zal de behoeften inzake veiligheid nog verhogen.

Kunt u uitleggen hoe de manschappen van de veiligheidskorpsen over heel het land verdeeld zijn?

Is het denkbaar dat, gelet op de behoeften in Luik, manschappen van het veiligheidskorps aan die politiezone worden toegewezen?

Antwoord ontvangen op 29 april 2011 :

De operationele formatie van het Veiligheidskorps bestaat thans uit 420 veiligheidsagenten. Die agenten zijn verspreid over 28 eenheden, waar zij taken met betrekking tot de overbrenging en de handhaving van de orde in de hoven en rechtbanken ten behoeve van de lokale politiezones en de federale politie uitvoeren.

Die 420 agenten werden gaandeweg verdeeld, waarbij voorrang werd verleend aan de politiezones met een strafinrichting. Een aantal agenten van het Veiligheidskorps werd ook toegewezen aan twee politiezones, op het grondgebied waarvan er geen strafinrichting, maar wel één of meer gerechtsgebouwen gevestigd zijn. Voor de eerste zone, de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, werd van bij de start in een formatie voorzien voor het gerechtsgebouw te Brussel, waarbij overeengekomen werd dat de zone de loonkosten van de agenten moest dragen tijdens hun eerste dienstjaar. Wat de tweede politiezone, de zone Charleroi betreft, heeft de politiezone op het grondgebied waarvan de strafinrichting te Jamioulx is gevestigd, beslist het beheer van de haar toegekende agenten van het Veiligheidskorps toe te wijzen aan de politiezone Charleroi.

De laatste wervingen gebeurden om de formatie van het gerechtsgebouw te Brussel te versterken en agenten toe te kennen aan de politiezones die instaan voor de gesloten centra voor minderjarigen te Saint-Hubert en Tongeren.

Met het huidige personeelsbestand van het Veiligheidskorps kunnen aan het gerechtsgebouw te Luik enkel veiligheidsagenten worden toegekend ten nadele van een andere politiezone.

Zoals u weet, is op 2 mei 2011 om 14.15 uur een vergadering gepland met u, de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, de voorzitter van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de leidend ambtenaar van het Veiligheidskorps.