BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
10 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1704

de Inge Faes (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties
________
strafgevangenis
gevangenispersoneel
corruptie
officiŽle statistiek
________
10/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4083
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1704 d.d. 10 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een verdachte in het assisenproces over de roofmoord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen, heeft bekend dat een medegedetineerde een cipier van de gevangenis in Vorst omkocht om hem vrij te krijgen. Deze verdachte werd op 20 januari 2008 aangehouden voor de roofmoord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen en zag zijn aanhouding regelmatig bevestigd door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

Eind november 2008 verlengde de raadkamer zijn aanhouding opnieuw, waarop Iasir in de gevangenis van Vorst aangaf in beroep te willen gaan. Dat beroep werd nooit doorgegeven aan de griffie, waardoor de verdachte op 13 december 2008 dreigde vrij te komen. Toenmalig minister van Justitie Johan Vandeurzen hield zijn vrijlating tegen en enkele dagen later werd de man aangehouden voor de overval op een wisselagent in Roux, begin november 2007.

Later bekende een cipier dat hij omgekocht was om de procedurefout te veroorzaken. De betrokkene ontkende tot nu toe elke betrokkenheid bij die omkoping maar gaf recentelijk toe dat hij ervan wist. "Een medegedetineerde wilde mij een dienst bewijzen nadat ik hem gezegd had dat ik ten onrechte in de cel zat voor de dood van die agente.", aldus de verdachte.

Het feit dat een verdachte in een zaak als die van Kitty Van Nieuwenhuysen op procedurefouten dreigde vrij te komen is in se al hemeltergend. Dat een cipier hieraan meewerkte maakt het alleen maar erger. Om deze zaak te kunnen onderzoeken had ik graag een antwoord gehad op volgende vragen:

1. Welke procedures, zowel juridisch als volgens het tuchtreglement voor cipiers, zijn er mogelijk in dit geval en welke worden er in dit geval gebruikt? Werkt de cipier in kwestie nog in een gevangenis?

2. Is er een intern controleorgaan dat het personeel van het gevangeniswezen controleert? Is dat nationaal of per gevangenis georganiseerd?

3. Zijn er cijfers beschikbaar van meldingen van corrupte cipiers? Zo ja, kan u die mij bezorgen? Graag kreeg ik deze gegevens per gevangenis en sinds 2005.