BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
3 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1591

de Dirk Claes (CD&V)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
________
postdienst
pensioenregeling
bejaarde
betaling
financiële dienst van de post
________
3/3/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1590
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-51
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4343
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1591 d.d. 3 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Post bedeelt maandelijks aan 115 000 gepensioneerden het pensioen aan huis. Het gaat voornamelijk over oudere mensen (± 80% is ouder dan 70 jaar) die moeilijk te been zijn en nog weinig sociaal contact hebben. Het contact met de Postbode is een vaste, maandelijkse ontmoeting in een vertrouwde omgeving waar de senioren zeer veel waarde aan hechten.

Door de problemen bij geldtransporteur Brink's hebben deze mensen een brief ontvangen waarin hen werd meegedeeld dat ze hun pensioen niet langer thuis kunnen ontvangen, maar persoonlijk dienen te gaan ophalen in een bepaald Postkantoor. De gepensioneerde werd ook geen enkele keuze gelaten: ze moeten zich naar dat welbepaalde postkantoor begeven om hun pensioen te trekken.

Blijkbaar komt ook niet elk postkantoor in aanmerking voor deze dienstverlening want verschillende mensen kunnen niet terecht in de eigen gemeente, maar moesten een ander - verder liggend - postkantoor opzoeken. De meeste mensen zijn echter niet in staat om deze verre verplaatsing te maken. Op die manier werden de gepensioneerden het slachtoffer van deze situatie.

Het zou beter zijn als deze mensen de keuze blijven hebben om hun geld toch nog aan huis bedeeld te krijgen, zeker in de gemeentes waar het postkantoor geen uitbetalingen doet. Bovendien stel ik ook voor om voortaan ook te werken met eenvoudige volmachtformulieren die de pensioentrekker in staat stelt om zijn pensioen via volmacht in een postkantoor te laten halen. In de huidige regeling moet een echtpaar met twee een lange verplaatsing maken terwijl ook één van de twee partners het pensioen voor beide had kunnen ophalen in het postkantoor.

Graag zou ik u volgende vragen willen stellen:

1) Waarom is de verdeling van de pensioenen aan huis de afgelopen twee maanden niet kunnen gebeuren zoals gewoonlijk?

2) Om welke redenen konden de gepensioneerden hun pensioen in sommige postkantoren wel en in andere kantoren niet afhalen?

3) Beschikt de Minister over een lijst met postkantoren die de uitbetalingen hebben gedaan en welke gemeentes werden toegewezen aan een ander postkantoor?

4) Overweegt de Minister om de pensioentrekker toch nog de mogelijkheid te geven om het pensioen in het lokale postkantoor af te halen of voor de minder mobiele gepensioneerde het pensioen aan huis bedeeld te krijgen?

5) Overweegt de Minister om de geldafhaling met een eenvoudig volmachtformulier mogelijk te maken?

6) Wanneer zou de gebruikelijke regeling weer kunnen worden hervat?