BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
14 maart 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11248

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
De verkoop van het postkantoor van Aarlen als een sale-and-rent-backverrichting
________
postdienst
huurkoop
________
14/3/2014Verzending vraag
27/3/2014Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4810
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11248 d.d. 14 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het kwam me ter ore dat bpost het postkantoor van Aarlen gelegen aan de rue de la Poste 3 wenst te verkopen. Bij nader toekijken was ik gerustgesteld omdat de vastgoedoperatie niet inhoudt dat bpost zinnens is het kantoor in kwestie te sluiten.

Toch is de keuze om dat gebouw te verkopen, hoogst verrassend. Op het informatieblad van bpost wordt inderdaad gepreciseerd dat het gebouw verkocht wordt middels een sale-and-rent-backverrichting, wat wil zeggen dat de koper er zich toe verbindt om als tegenprestatie voor de verkoop het gedeelte van het gebouw dat als postkantoor wordt gebruikt, aan bpost te verhuren

Bpost verkoopt het gebouw voor 600.000 euro en zal een huur van 30.000 euro per jaar betalen. Met de opbrengst van de verkoop kan bpost dus nauwelijks 20 jaar huur betalen, als de waarde van het gebouw tenminste niet wordt geïndexeerd. .

Ik vraag me dus af of bpost zijn patrimonium als een goede huisvader beheert, wat men van bpost toch zou mogen verwachten. De situatie houdt me des te meer bezig omdat op de bovenverdiepingen van het gebouw in hartje Aarlen - waar het vastgoed verre van goedkoop is - 400 m² bruikbare oppervlakte liggen en in de kelders nog eens 182 m² extra.

Door de verkoop loopt bpost een contract van 5.500 euro, zonder btw, per jaar mis voor de inplanting van een gsm-antenne op het gebouw.

In het licht van alle aangehaalde elementen is de verkoop van het postkantoor van Aarlen volkomen onbegrijpelijk. Daarom vraag ik u, mijnheer de minister, om tussenbeide te komen en de verkoop van het gebouw ongedaan te laten maken.

Mijnheer de minister, kunt u preciseren waarom bpost heeft besloten het gebouw gelegen aan de rue de la Poste, 3 te Aarlen van de hand te doen?

Is de verkoop misschien de voorbode van een nakende verhuis van de post van Aarlen?

Overweegt u in het licht van bovenaangehaalde elementen bpost te verzoeken de verkoop te annuleren?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2014 :

Ik herhaal nog eens dat dit type vragen volledig buiten mijn ministeriële bevoegdheden ligt zoals die bepaald werden door de wet van 1991.

Het beheer van het gebouwenpark valt onder de beheersautonomie.

bpost bevestigt me daarnaast dat het niet van plan is om dit postkantoor te sluiten en dat de diensten aan de klanten van het bedrijf dus ongewijzigd blijven.