BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
4 februari 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11023

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Werk
________
Dienstencheques- Koninklijk besluit - Aanwervingen - Vrijstellingen - Overzicht
________
bijkomend voordeel
werkgelegenheidsbevordering
geografische spreiding
________
4/2/2014 Verzending vraag
25/3/2014 Herkwalificatie
8/4/2014 Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4963
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11023 d.d. 4 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques bepaalt in artikel 2bis dat zestig procent van de door elke exploitatiezetel van de erkende onderneming nieuw aangeworven werknemers met een "arbeidsovereenkomst dienstencheques" uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en/of gerechtigden op een leefloon moeten zijn. Op deze regel is evenwel een mogelijkheid tot vrijstelling voorzien. De directeur van het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan de exploitatiezetel van een erkende onderneming in zijn ambtsgebied voor een kwartaal gedeeltelijk of geheel vrijstellen voor een contingent werknemers waarom hij op gemotiveerde wijze verzoekt, indien de directeur na consultatie van de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling oordeelt dat er zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak onvoldoende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en/of gerechtigden met het vereiste profiel te vinden zijn om de tewerkstelling in de exploitatiezetel van de erkende onderneming in te vullen, daarbij rekening houdend met de toepassing van de regels van de passende dienstbetrekking.

Hoeveel van dergelijke gehele of gedeeltelijke vrijstellingen werden sinds de invoering van de maatregel in elke provincie en in Brussel, aangevraagd? Hoeveel werden in elke provincie en in Brussel goedgekeurd?

Antwoord ontvangen op 8 april 2014 :

Aangezien de ondernemingen slechts op de hoogte waren van deze verplichting vanaf 17 augustus 2012, werd voor de toekenning van vrijstellingen voor het derde kwartaal van 2012 door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een soepele houding aangenomen.

De beslissing over de vrijstellingsaanvraag wordt genomen door de directeur van het werkloosheidsbureau bevoegd voor de exploitatiezetel van de erkende onderneming gelegen in zijn ambtsgebied.

Onderstaande tabellen geeft het aantal vrijstellingsaanvragen en - beslissingen opgedeeld per kwartaal en per regio.

3de kwartaal 2012

Regio

Aantal aanvragen in 3de kwartaal 2012

Volledige vrijstelling

Gedeeltelijke vrijstelling

Weigering

Aalst

0

0

0

0

Antwerpen

10

2

0

8

Boom

0

0

0

0

Brugge

20

12

8

0

Dendermonde

2

1

0

1

Gent

1

1

0

0

Hasselt

3

0

0

3

Ieper

4

2

0

2

Kortrijk

3

0

0

3

Leuven

4

2

2

0

Mechelen

0

0

0

0

Oostende

3

2

1

0

Oudenaarde

2

1

0

1

Roeselare

0

0

0

0

Sint-Niklaas

4

2

0

2

Tongeren

4

0

2

2

Turnhout

9

5

4

0

Vilvoorde

3

0

0

3

Totaal Vlaams gewest

72

30

17

25

Aarlen

6

0

0

6

Bergen

0

0

0

0

Chareloi

0

0

0

0

Doornik

0

0

0

0

Hoei

4

4

0

0

La Louvière

0

0

0

0

Luik

4

0

1

3

Moeskroen

1

0

0

1

Namen

0

0

0

0

Nijvel

0

0

0

0

Verviers

2

0

0

2

Totaal Waals gewest

17

4

1

12

Brussel

18

7

1

10

Totaal land

107

41

19

47


4de kwartaal 2012

Regio

Aantal aanvragen in 4de kwartaal 2012

Volledige vrijstelling

Gedeeltelijke vrijstelling

Weigering

Aalst

6

0

0

6

Antwerpen

16

0

0

16

Boom

0

0

0

0

Brugge

22

8

14

0

Dendermonde

2

0

0

2

Gent

7

0

0

7

Hasselt

16

0

0

16

Ieper

3

0

0

3

Kortrijk

9

0

0

9

Leuven

11

1

5

5

Mechelen

5

0

0

5

Oostende

7

0

0

7

Oudenaarde

4

1

0

3

Roeselare

3

0

0

3

Sint-Niklaas

2

0

0

2

Tongeren

6

0

0

6

Turnhout

12

0

0

12

Vilvoorde

9

0

0

9

Totaal Vlaams gewest

140

10

19

111

Aarlen

3

0

0

3

Bergen

1

0

0

1

Chareloi

1

0

0

1

Doornik

1

0

0

1

Hoei

3

3

0

0

La Louvière

4

0

0

4

Luik

5

1

0

4

Moeskroen

1

0

0

1

Namen

2

0

0

2

Nijvel

12

1

0

11

Verviers

0

0

0

0

Totaal Waals gewest

33

5

0

28

Brussel

19

0

0

19

Totaal land

192

15

19

158


1ste kwartaal 2013

Regio

Aantal aanvragen in 1ste kwartaal 2013

Volledige vrijstelling

Gedeeltelijke vrijstelling

Weigering

Aalst

8

1

0

7

Antwerpen

32

0

1

31

Boom

0

0

0

0

Brugge

11

0

4

7

Dendermonde

2

0

0

2

Gent

13

0

0

13

Hasselt

12

0

0

12

Ieper

3

1

0

2

Kortrijk

10

0

0

10

Leuven

15

4

1

10

Mechelen

9

0

0

9

Oostende

8

0

0

8

Oudenaarde

5

0

0

5

Roeselare

8

3

0

5

Sint-Niklaas

3

0

0

3

Tongeren

1

0

0

1

Turnhout

18

0

0

18

Vilvoorde

9

0

0

9

Totaal Vlaams gewest

167

9

6

152

 

 

 

 

 

Aarlen

11

0

0

11

Bergen

0

0

0

0

Chareloi

3

0

0

3

Doornik

1

0

0

1

Hoei

1

0

0

1

La Louvière

0

0

0

0

Luik

3

0

0

3

Moeskroen

0

0

0

0

Namen

5

0

0

5

Nijvel

4

0

0

4

Verviers

0

0

0

0

Totaal Waals gewest

28

0

0

28

Brussel

15

0

0

15

Totaal land

210

9

6

195


2de kwartaal 2013

Regio

Aantal aanvragen in 2de kwartaal 2013

Volledige vrijstelling

Gedeeltelijke vrijstelling

Weigering

Aalst

5

0

0

5

Antwerpen

28

0

0

28

Boom

0

0

0

0

Brugge

14

0

0

14

Dendermonde

8

0

0

8

Gent

21

0

0

21

Hasselt

19

0

0

19

Ieper

3

0

0

3

Kortrijk

14

0

0

14

Leuven

10

3

2

5

Mechelen

12

0

0

12

Oostende

8

0

0

8

Oudenaarde

2

0

0

2

Roeselare

10

0

0

10

Sint-Niklaas

12

0

0

12

Tongeren

4

0

0

4

Turnhout

15

0

0

15

Vilvoorde

7

0

0

7

Totaal Vlaams gewest

192

3

2

187

Aarlen

0

0

0

0

Bergen

0

0

0

2

Chareloi

2

0

0

2

Doornik

2

0

0

1

Hoei

1

0

1

0

La Louvière

1

0

0

2

Luik

2

0

0

0

Moeskroen

0

0

0

1

Namen

1

0

0

13

Nijvel

13

0

0

3

Verviers

3

0

0

0

Totaal Waals gewest

25

0

1

24

Brussel

17

0

0

17

Totaal land

234

3

3

228


3de kwartaal 2013

Regio

Aantal aanvragen in 3de kwartaal 2013

Volledige vrijstelling

Gedeeltelijke vrijstelling

Weigering

Aalst

2

0

0

2

Antwerpen

11

0

0

11

Boom

2

0

0

2

Brugge

8

0

0

8

Dendermonde

2

0

0

2

Gent

5

0

0

5

Hasselt

31

0

0

31

Ieper

3

0

0

3

Kortrijk

13

0

0

13

Leuven

29

1

6

22

Mechelen

11

0

0

11

Oostende

3

0

0

3

Oudenaarde

3

0

0

3

Roeselare

9

1

0

8

Sint-Niklaas

0

0

0

0

Tongeren

10

0

0

10

Turnhout

12

0

0

12

Vilvoorde

13

0

0

13

Totaal Vlaams gewest

167

2

6

159

Aarlen

0

0

0

0

Bergen

0

0

0

2

Chareloi

2

0

0

1

Doornik

1

0

0

0

Hoei

0

0

0

0

La Louvière

0

0

0

0

Luik

0

0

0

0

Moeskroen

0

0

0

0

Namen

0

0

0

3

Nijvel

3

0

0

2

Verviers

2

0

0

0

Totaal Waals gewest

8

0

0

8

Brussel

14

0

0

14

Totaal land

189

2

6

181


4de kwartaal 2013

Regio

Aantal aanvragen in 4de kwartaal 2013

Volledige vrijstelling

Gedeeltelijke vrijstelling

Weigering

Aalst

5

0

0

5

Antwerpen

17

0

0

17

Boom

0

0

0

0

Brugge

7

0

0

7

Dendermonde

6

0

0

6

Gent

15

0

0

15

Hasselt

15

0

0

15

Ieper

4

0

0

4

Kortrijk

8

0

0

8

Leuven

19

0

0

19

Mechelen

10

0

0

10

Oostende

7

0

0

7

Oudenaarde

4

0

0

4

Roeselare

8

0

0

8

Sint-Niklaas

9

0

0

9

Tongeren

2

0

0

2

Turnhout

5

0

0

5

Totaal Vlaams gewest

148

0

0

148

Aarlen

0

0

0

0

Bergen

0

0

0

0

Chareloi

4

0

0

4

Doornik

1

0

0

1

Hoei

1

0

0

1

La Louvière

1

0

0

1

Luik

4

1

0

3

Moeskroen

0

0

0

0

Namen

3

0

0

3

Nijvel

13

0

0

13

Verviers

3

0

0

3

Totaal Waals gewest

30

1

0

29

Brussel

11

0

0

11

Totaal land

189

1

0

188