BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
31 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1100

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
________
luchtverkeer
veiligheid van het luchtverkeer
burgerluchtvaart
stralingsapparaat
________
31/1/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5063
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1100 d.d. 31 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federal Aviation Administration (FAA) stelde onlangs een rapport voor over het aantal laserincidenten met vliegtuigen. Het aantal incidenten in de Verenigde Staten (VS) blijkt te zijn verdubbeld van 1 527 in 2009 naar 2 836 in 2010. Op een eerdere schriftelijke vraag nr. 4-4252 gaf u aan dat in 2009 (van januari tot september 2009) er sprake was van drie incidenten in de buurt van Brussels Airport.

Het beschijnen van de cockpit van een vliegtuig kan de piloot tijdelijk verblinden en dus mogelijk een ongeluk veroorzaken. In de VS wordt heden onderzocht in hoeverre de verkoop van straffe lasers moet worden aangepakt. Ook in onze buurlanden blijken deze incidenten veel voor te vallen.

In alvast één geval in Sydney Airport is er sprake van een gecoördineerde aanval waarbij vanaf vier locaties met een laser werd gemikt op een landend vliegtuig. Wat betreft de wetgeving gaf u eerder aan dat de vervolging mogelijk is bij toepassing van de artikelen 30, 30bis en 31 van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart Iedereen strafbaar die een daad verricht of poogt te verrichten die de luchtwaardigheid of de vliegzekerheid van een luchtvaartuig in gevaar kan brengen, of die een feit pleegt dat van die aard is dat de veiligheid van de personen aan boord van een luchtvaartuig in het gedrang gebracht wordt.

Op de vraag of de huidige wetgeving volstond, antwoordde u als volgt: " Indien het aantal incidenten sterk zou toenemen, zal de invoering van nieuwe maatregelen onderzocht worden. "

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Werden ook in ons land klachten geregistreerd inzake het verblinden van piloten door het beschijnen van de cockpit? Zo ja, in welke luchthavens en beschikt u over cijfers wat betreft zowel respectievelijk 2009 als 2010 qua incidenten?

2) Is er in ons land, net zoals eerder in de VS werd vastgesteld sprake van een substantiële toename van het aantal incidenten? Kan u toelichten?

3) Werden er reeds gecoördineerde aanvallen vastgesteld in ons land met meerdere lasers?

4) Kan u aangeven of deze incidenten de veiligheid van de passagiers op enig ogenblik in gevaar brachten en zo ja, om hoeveel vluchten ging het?

5) Werden er in 2010 bijkomende concrete richtlijnen gegeven aan luchthaven, het veiligheidspersoneel, de politie en de piloten wat betreft deze laserstralen?

6) Acht u de invoering van nieuwe maatregelen en of wetgeving noodzakelijk in het licht van het aantal incidenten en zo ja, welke maatregelen acht u aangewezen? Zo neen, waarom niet?