BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
25 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10449

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
________
Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Gift of toezegging van de Belgische Staat - Trebel-gebouw - Stand van zaken
________
Europees Parlement
zetel van de instelling
overheidsopdracht voor werken
overheidsopdrachten
________
25/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10449 d.d. 25 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat het Europees Parlement voor meer dan 200 miljoen euro gaat spenderen aan het bouwen en huren van overbodige nieuwe kantoorruimtes; Dit zou "noodzakelijk" zijn omdat het Europees Parlement besloten heeft de parlementsleden meer medewerkers te geven en het personeelsbestand bij het Parlement uit te breiden.

Volgens de stukken van het Europees Parlement zou de aankoop van het Trebel-gebouw gefinancierd worden met 86 miljoen euro van de Belgische Staat.

Graag een antwoord op volgende vragen.

1) Wanneer en door wie werden deze 86 miljoen euro gereserveerd of toegewezen aan het Europese Parlement?

2) Werden deze gelden reeds aan het Europees Parlement overgemaakt, of staan zij op een wachtrekening?

3) Welke voorwaarde is aan het overmaken van dit geld verbonden?

4) In 2010 heeft het Europees parlement naar verluidt "de markt verkend" voor de mogelijke aankoop en huur van nieuwe kantoren in de Leopoldwijk. Werd daarvoor gesproken of vergaderd met vertegenwoordigers van de Belgische Staat, medewerkers van kabinetten, of adviseurs van ministers? Zo ja, met wie en wanneer?

5) Volgens interne documenten van het Europees Parlement werd over deze 86 miljoen euro vergaderd met de Belgische Staat en werd een vraag voorgelegd, maar deze werd negatief beantwoord. Welke vraag werd door het Europees Parlement gesteld? Waarom heeft de Belgische Staat daar negatief op geantwoord?

6) Is de regering van mening dat er nog steeds budgettaire ruimte is om bouwprojecten van het Europees Parlement met Belgisch belastinggeld te financieren?

7) De eigenaar van de grond waarop werd gebouwd , is de NV Ethias Patrimoine, met Ethias als enige aandeelhouder. Hebben vertegenwoordigers van Ethias of Ethias Patrimoine over het bouwproject Trebel gesproken of vergaderd met vertegenwoordigers van de Belgische Staat, kabinetsmedewerkers of adviseurs van ministers? Zo ja, met wie en wanneer?

8) Aangezien het bouwproject Trebel wordt uitgevoerd met 86 miljoen euro Belgisch belastinggeld, is het logisch dat de Belgische en Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt gevolgd. Is de Belgische regering van mening dat de regels van openbare aanbesteding, opvragen offertes, vergelijking, objectieve beoordeling worden nageleefd? Zo neen, wat zal de Belgische regering daaraan doen?