BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
8 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10361

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
________
Wapenhandel - Productie onder licentie - Buitenland - BelgiŽ - Overzicht - Controle
________
wapenhandel
wapenindustrie
officiŽle statistiek
________
8/11/2013Verzending vraag
12/12/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10360
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10361 d.d. 8 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik u volgende vragen gesteld:

1) Is de uitreiking van licenties om in het buitenland wapens, munitie of ander militair materiaal te produceren een federale bevoegdheid? Indien neen, hoe is dit dan wettelijk geregeld op het regionale niveau?

2) Kunt u mij een overzicht geven, en dit voor de jongste tien jaar, van het aantal licenties die uitgereikt zijn om wapens, munitie of ander militair materiaal te produceren in het buitenland? Kunt u de cijfers opsplitsen per jaar?

3) Kunt u per toegestane licentie een beschrijving geven van de activiteiten die hierdoor opgestart werden? Hoeveel fabrieken produceren aldus in het buitenland onder een Belgische licentie, in welk land en wat produceren zij? Kunt u per geval opsplitsen en toelichten? Lopen hun licenties oneindig door, of tot wanneer zijn zij geldig?

4) Kunt u dit tevens doen voor productiecentra die niet fungeren onder een licentie van de jongste tien jaar? Welke fabrieken produceren aldus wat en waar, gebaseerd op een oudere licentie (bijvoorbeeld de Eldoret fabriek in Kenia)? Lopen hun licenties oneindig door, of tot wanneer zijn zij geldig?

5) Hoeveel licenties zijn er de afgelopen tien jaar afgewezen? Kunt u opsplitsen per jaar?

6) Hoe gebeurt de beoordeling van het al dan niet toekennen van een licentie om in het buitenland te produceren? Welke criteria spelen hierbij een rol?

7) Hoe controleert ons land de activiteiten van bedrijven in het buitenland zodra de licentie is goedgekeurd? Kunt u toelichten?

8) Heeft u een algemeen beeld van de totale jaarlijkse productie in het buitenland onder een Belgische licentie? Kunt u toelichten wat dit qua fysiek materiaal alsook financiŽle omzet omvat?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

Wapenlicenties betreft in essentie een geregionaliseerde materie, waarvoor de Gewesten bevoegd zijn. Niettemin bestaat er nog op federaal niveau een coördinatiepunt, waarvoor mijn collega, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken bevoegd is en aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.