BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
12 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10335

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
het sluiten van de PostPunten in de treinstations
________
spoorwegstation
postdienst
________
12/11/2013Verzending vraag
12/12/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3672
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10335 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het aantal postkantoren en PostPunten daalt sedert 2010. In 2005 waren er nog 1294 postkantoren, in 2010 was dat aantal gedaald tot slechts 690 en vorig jaar waren er nog slechts 670. Het aantal PostPunten is in de periode 2005-2010 toegenomen van 45 tot 704, maar is vorig jaar gedaald tot 670.

De PostPunten zijn vooral gevestigd in handelszaken en bieden minder diensten aan dan een klassiek postkantoor. Er zijn 20 PostPunten gevestigd in openbare ruimten (9 in stations, 7 in gemeentehuizen of gemeentelijke infrastructuren en 2 in OCMW's).

Sedert 1 juni zouden alle PostPunten in de stations verdwenen zijn. Ik heb eveneens vernomen dat alle loketten van de NMBS vanaf 1 juli een beperkt systeem zouden organiseren voor de verkoop van postzegels aan de treinreizigers en de buurtbewoners van de stations.

Mijnheer de minister, kunt u mij de sluiting van de PostPunten in stations bevestigen en mij meedelen wat de redenen zijn van die beslissing?

Gaat de sluiting van het PostPunt gepaard met de verdwijning van de rode postbus?

Indien het PostPunt inderdaad verdwenen is, kunt u mij dan verzekeren dat het vervangen werd in de nabije omgeving van het station?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

Ten eerste voorziet het Vijfde beheerscontract dat tussen de Belgische Staat en bpost is afgesloten dat het netwerk van postale servicepunten voor de klant als nabijheidsnetwerk moet gestructureerd zijn, met als doel een sociale cohesie en de territoriale cohesie in het Koninkrijk te verzekeren. Hiertoe moet het netwerk verkooppunten van bpost tijdens de hele duur van het Contract ten minste 1 300 postale servicepunten (postkantoren en PostPunten) omvatten. Bovendien zal bpost een postale aanwezigheid garanderen van ten minste 650 postkantoren, waarvan ten minste één in elk van de 589 Belgische gemeenten.

Vandaag bestaat het netwerk uit 669 postkantoren en 655 PostPunten (dus 1 324 service punten, een aantal dat het voorziene aantal in het Beheercontract overschrijdt).

In navolging van een gemeenschappelijke beslissing van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en bpost, informeert bpost mij dat de PostPunten die zich aan de loketten van de stations bevinden (9 begin dit jaar) gesloten werden. Het PostPunt aan het loket van het station van Rixensart is het laatste dat binnenkort zal sluiten. bpost bevestigt echter dat er geen sprake is om de bestaande PostPunten te sluiten in de handelszaken die zich zelf in de stations bevinden.

bpost legt uit dat de voornaamste redenen voor de sluiting van de PostPunten in de loketten de volgende zijn: (i) het beperkte bezoek in deze PostPunten (meer dan de helft minder dan in andere PostPunten), (ii) de aard van de transacties (voornamelijk de verkoop van postzegels) en (iii) de onverenigbaarheid van de activiteiten van het PostPunt met de werking van de loketten tijdens de piekuren of kritieke periodes (het imminente vertrek of aankomst van een trein).

bpost wenst echter te verduidelijken dat de 164 stations van de NMBS die voorzien zijn met loketten vanaf 1 juli 2013 de diensten van postzegelwinkel zullen aanbieden. Elke postzegelwinkel zal zo beschikken over nationale, Europese en Internationale zelfklevende postzegels.

Met betrekking tot de vervanging van deze 9 PostPunten (en de rode dozen) zal bpost geval per geval onderzoeken of een dergelijke vervanging noodzakelijk is door rekening te houden met de noden van haar klanten en het bestaande aanbod in de omgeving. Ik herhaal in dat opzicht dat het 5de Beheerscontract bpost verplicht om een netwerk van postale servicepunten te behouden dat zich voor 95 % van de Belgische bevolking op minder dan 5 km bevindt en voor 98 % op minder dan 10km.