BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
18 oktober 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10129

de Dalila Douifi (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Fonds voor de beroepsziekten - Asbestfonds - Uitgekeerde bedragen - Erkenningen
________
Fonds voor de Beroepsziekten
asbest
slachtoffer
kanker
vergoeding
officiŽle statistiek
________
18/10/2013Verzending vraag
13/12/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10129 d.d. 18 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Asbestfonds keert, sinds de oprichting op 1 april 2007 binnen het Fonds voor de Beroepsziekten, vergoedingen uit aan slachtoffers (en hun nabestaanden) van asbestose en mesothelioom.

In tegenstelling tot het Fonds voor de Beroepsziekten kan het Asbestfonds ook vergoedingen uitbetalen aan slachtoffers die niet beroepsmatig ziek zijn geworden. Voor het Asbestfonds speelt het geen rol welk "statuut" het slachtoffer heeft. Iedereen die in BelgiŽ woont of heeft gewoond en hier blootgesteld is geweest aan asbest, komt in aanmerking voor een vergoeding als hij het slachtoffer van asbestose of mesothelioom is geworden.

Binnen het Asbestfonds worden slechts twee ziekten vergoed: mesothelioom en asbestose (en de daarmee gelijkgestelde bilaterale diffuse pleuraverdikkingen). Longkanker en keelkanker, indien ze veroorzaakt zijn door asbest, zijn dus niet erkend door het Asbestfonds en dit omdat slachtoffers deze ziekte niet kunnen krijgen via een blootstelling aan hun omgeving. Het Fonds voor de beroepsziekten kan wel een vergoeding voor deze ziekten uitkeren als het duidelijk is dat de blootstelling professioneel was. De wet laat wel toe dat nieuwe ziekten via koninklijk besluit kunnen worden toegevoegd aan de lijst van door het Asbestfonds erkende asbestziekten.

Hierover heb ik de volgende vragen:

1) Kan de staatssecretaris mij voor de periode 2010-2013 de volgende cijfers met betrekking tot het Fonds voor beroepsziekten en het Asbestfonds bezorgen:

a) Hoeveel slachtoffers, gelieerd aan een asbestziekte/kanker werden er tijdens deze periode door de respectieve fondsen - graag apart vermeld - erkend?

b) Welke bedragen worden er gemiddeld per persoon toegekend en uitbetaald als vergoeding?

c) Hoeveel mensen worden er per jaar door de respectieve fondsen erkend als professionele, semiprofessionele en milieuslachtoffers?

2) Kan hij mij een overzicht bezorgen van het aantal aanvragen en erkenningen, met de toegekende vergoedingen voor het inroepen van hulp door derden?

3) Wordt er momenteel nagedacht om de lijst van door het Asbestfonds erkende ziekten uit te breiden, en zo ja met welke ziekten?

Antwoord ontvangen op 13 december 2013 :

In antwoord op uw vraag 1-a:

Aantal erkenningen door het AFA 

Jaar
Année

2010

2011

2012

2013 (31/08)

Totaal
Total

Mesothelioom
Mésothéliome

136

183

188

165

672

Asbestose

128

80

44

28

280

Aantal erkenningen door het Fonds voor de beroepsziekten

Jaar

Année

Asbestose

Mesothelioom

Mésothéliome

Longkanker veroorzaakt door asbest

Cancer du poumon provoqué par l'amiante

Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het perircard veroorzaakt door asbest

Affection bénignes de la plèvre et du péricarde provoquées par l'amiante

Larynxkanker veroorzaakt door asbest

Cancer du larynx provoqué par l'amiante

Totaal

Total

2010

31

98

46

36

4

211

2011

22

137

48

51

1

258

2012

14

127

75

36


252

2013 (6/11)

24

124

77

37


262

Totaal
Total

91

486

246

160

5

983

In antwoord op uw vraag 1-b: 

Aantal en gemiddeld bedrag van de vergoedingen gestort door het Asbestfonds (AFA) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ-FMP) 

Jaar

Année

Fonds

Asbestose

Asbestose met longtuberculose

Asbestose associée à la tuberculose pulmonaire

Asbestose met longkanker

Asbestose associée à un cancer des poumons

Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het perircard veroorzaakt door asbest

Affection bénignes de la plèvre et du péricarde provoquées par l'amiante

Mesothelioom

Mésothéliome

Longkanker veroorzaakt door asbest

Cancer du poumon provoqué par l'amiante

Larynxkanker veroorzaakt door asbest

Cancer du larynx provoqué par l'amiante

Gemiddelde
Moyenne

Aantal
Nombre

Gemiddelde
Moyenne

Aantal
Nombre

Gemiddelde
Moyenne

Aantal
Nombre

Gemiddelde
Moyenne

Aantal
Nombre

Gemiddelde
Moyenne

Aantal
Nombre

Gemiddelde
Moyenne

Aantal
Nombre

Gemiddelde
Moyenne

Aantal
Nombre

2010

AFA

4 606 €

456

 

 

 

 

 

 

17 000 €

319

 

 

 

 

FBZ-FMP

2 886 €

2114

4 168 €

2

5 199 €

97

4 698 €

215

5 788 €

1387

6 748 €

453

12 566 €

18

2011

AFA

3 891 €

501

 

 

 

 

 

 

16 998 €

382

 

 

 

 

FBZ-FMP

2 900 €

2040

4 308 €

2

4 805 €

97

5 035 €

252

5 820 €

1472

6 632 €

490

7 992 €

18

2012

AFA

3 206 €

496

 

 

 

 

 

 

17 237 €

372

 

 

 

 

FBZ-FMP

2 827 €

1933

4 482 €

2

4 981 €

94

4 682 €

265

6 297 €

1535

7 534 €

545

10 646 €

17

2013

Non disponible
Niet beschikbaar

In antwoord op uw vraag 1-c: 

Alle door het FBZ erkende ziekten zijn dit als beroepsziekte.

De door het AFA erkende ziekten zijn onderverdeeld in ziekten veroorzaakt door een beroepsblootstelling of door een omgevingsblootstelling. Er bestaat geen "semiprofessionele" blootstelling.


Aantal beroepsslachtoffers erkend door het Asbestfonds

Jaar
Année

Beroepsgebonden
Professionnels

Niet-Beroepsgebonden
Non Professionnels

2010

239

25

2011

225

38

2012

172

60

2013 (6/11)

172

45

Totaal
Total

808

168

In antwoord op uw vraag 2: 

De wetgeving kent geen hulp van een derde persoon toe in AFA. Er is dus geen tegemoetkoming van het AFA voor hulp van een derde persoon. 

Aantal tegemoetkomingen voor hulp van een derde persoon toegekend door het Fonds voor de beroepsziekten

Jaar

Année

Asbestose

Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het perircard veroorzaakt door asbest

Affection bénignes de la plèvre et du péricarde provoquées par l'amiante

Mesothelioom

Mésothéliome

Longkanker veroorzaakt door asbest

Cancer du poumon provoqué par l'amiante

Totaal

Total

2010

1

1

49

20

71

2011

3

0

49

19

71

2012

3

0

50

19

72

2013

0

2

48

14

64

Totaal
Total

7

3

196

72

278

In antwoord op uw vraag 3: 

Het Bestuur heeft een advies van de betrokken wetenschappelijke instanties gevraagd, te weten de gespecialiseerde medische commissies in ademhalingsziekten en kanker. Het werk van deze commissies is nog niet afgerond met betrekking tot het onderwerp van de mogelijke uitbreiding van de lijst van ziekten die kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding door het AFA.