BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
17 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7241

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitbetaalde bedragen - Overzicht
________
slachtofferhulp
vergoeding
geweld
lichamelijk geweld
________
17/3/2010 Verzending vraag
23/4/2010 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7240
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7241 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1985 werd de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden opgericht. De commissie keert schadevergoedingen tot 62 000†euro uit aan slachtoffers indien de daders ongekend of onvermogend zijn. In de pers lees ik dat in 2007 12,5†miljoen euro werd uitbetaald terwijl de commissie 15,7†miljoen euro verkreeg. Veroordeelden, illegaal of legaal in het land, dienen immers 137,5 euro in het fonds voor slachtofferhulp te storten. In driekwart van de 1†525 dossiers werd er in 2007 iets uitbetaald. In 2008 werd 10,3 miljoen euro uitbetaald terwijl men 15 miljoen euro inde.

Vandaar mijn vragen:

1. Kan de geachte minister mij gedetailleerde cijfers geven van het totale geÔnde bedrag van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in 2009?

2. Kan hij me gedetailleerde cijfers geven van het totale in 2009 uitbetaalde bedrag van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden?

3. Kan hij me gedetailleerde cijfers geven over het aantal dossiers dat de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in 2009 behandelde?

4. Kan hij me gedetailleerde cijfers geven over het aantal dossiers waarin de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in 2009 tot een uitkering? In hoeveel procent van de dossiers is effectief een uitkering toegekend?

5. In hoeveel gevallen is er geen uitkering toegekend, en om welke reden was dat dan meestal (onvolledig dossier, niet voldoen aan enkele voorwaarden,Ö) ?

6. Is er ook voor 2009 sprake van een overschot, met ander woorden een situatie waarin de Commissie geld opbrengt aan de Schatkist?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :

1. Op 15 januari 2010 bedroegen de geïnde bedragen 17 134 029 euro (voor begrotingsjaar 2009).

2. De Commissie betaalde in 2009 de som van 9 802 268,22 euro uit. Tabel I splitst deze som uit per maand en per ‘type’.

Een deel van dit bedrag werd door de Post teruggestort omdat de betaling niet uitgevoerd kon worden (onbestaand rekeningnummer, onvolledige IBAN- of BIC-code) en een deel van de betalingen kwam nog ten laste van het budget 2008, zodat uiteindelijk 9 605 977,25 euro uitgegeven werd.

Op 31 december 2009 ontbraken nog rekeningnummers voor beslissingen 2009 (ten bedrage van 936 618,16 euro) en voor beslissingen genomen vóór 2009 (ten bedrage van 122 088,46 euro).

3. In 2009 werden 1 235 nieuwe verzoekschriften neergelegd (waarvan geen enkel door een occasionele redder en vijftien in het kader van artikel 40 of 40bis van de wet van 1 augustus 1985).

4. In 2009 werden er 1 164 beslissingen geveld. Een gedetailleerd overzicht wordt weergegeven in tabel II.

5. Tabel III geeft een overzicht van het aantal dossiers, uitgedrukt in procent, waarin geen hulp werd toegekend.

De redenen tot weigering waren divers:

- het verzoek werd laattijdig ingediend;

- de gevraagde hulp lag beneden de minimumdrempel van 500 euro;

- er was geen sprake van een opzettelijke gewelddaad;

- er ontbrak een burgerlijke partijstelling;

- verzoeker was geen slachtoffer in de zin van de wet;

- de feiten waren niet bewezen;

- de schade was niet bewezen;

- de verzoeker werd vergoed via andere kanalen (dader, verzekering,…).

6. Er is in 2009 inderdaad een overschot, maar dit is uitsluitend bestemd voor het Fonds en komt niet toe aan de Schatkist.

Tabel I (antwoord op vraag 2)


noodhulp

(hoofd)hulp

aanvullende hulp

Januari

26 721,08 €

382 665,32 €


Februari

4 205,07 €

604 791,23 €


Maart

1 000,00 €

586 214,30 €


April

17 235,29 €

671 067,06 €

9 555,00 €

Mei

8 504,80 €

829 567,96 €


Juni

12 805,48 €

488 993,69 €


Juli

24 896,45 €

1 185 612,31 €


Augustus

7 873,32 €

726 649,72 €


september

27 664,45 €

1 205 392,56 €


Oktober

3 829,99 €

152 188,55 €


November

5 447,00 €

1 033 286,79 €


December

18 641,44 €

767 459,36 €


Totaal

158 824,37 €

9 633 888,85 €

9 555,00 €

Tabel II (antwoord op vraag 4)


noodhulp

(hoofd)hulp

aanvullende hulp

relatief aandeel (aantal)

6,43 %

93,07 %

0,50 %

relatief aandeel (som)

1,62 %

98,28 %

0,10 %

uitkering per type

57,14 %

69,21 %

33,33 %

Tabel III (antwoord op vraag 5)

Geen uitkering per type


noodhulp

(hoofd)hulp

aanvullende hulp

relatief aandeel (aantal)

42,86 %

30,79 %

66,67 %

Geen uitkering


noodhulp

(hoofd)hulp

aanvullende hulp

Afstand of schrapping

12,12 %

21,28 %


(kennelijk) onontvankelijk

27,27 %

27,41 %

25,00 %

(kennelijk) ongegrond

57,58 %

47,23 %

75,00 %

Bijzondere rol

3,03 %

4,08 %