BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
12 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7197

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spooroverweg aan de Kattestraat in Loppem - Onveilige situatie - Maatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
veiligheid van het vervoer
spoorwegnet
________
12/3/2010 Verzending vraag
23/4/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7197 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De bewoners uit de buurt van de spooroverweg aan de Kattestraat in Loppem trekken aan de alarmbel. De reden voor hun bezorgdheid is de te smalle spoorwegovergang in hun straat.

De te smalle overweg, die overigens onbewaakt is, leidt tot zeer veel gevaarlijke situaties. Auto's komen met hun wielen naast het rijvak terecht, voetgangers moeten over de sporen stappen in plaats van het rijvak te kunnen gebruiken, Twee jaar geleden kwam een wagen vast te zitten en hij werd door een trein gegrepen, gelukkig zonder slachtoffers.

De problemen veroorzaken reeds tien jaar wrevel bij de buurtbewoners, maar tot op heden werden weinig inspanningen gedaan om aan hun grieven tegemoet te komen. De gemeente Zedelgem voerde twee jaar geleden weliswaar eenrichtingsverkeer in, maar dat leverde weinig resultaat op.

Ik wil hierover graag volgende vragen stellen:

1. Op welke termijn kunnen maatregelen worden genomen om de onveilige situatie aan te pakken?

2. Welke plannen heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) met deze overweg?

3. Overweegt men om de rijweg te verbreden?

4. Kan de NMBS de overweg veiliger maken?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :
  1. Een mogelijke oplossing op korte termijn is deze overweg voor te behouden voor zwakke weggebruikers. Dit behoort tot de bevoegdheid van de wegbeheerder (gemeente Zedelgem).

  2. In het verleden werd al getracht om deze overweg sluiten, aangezien de bereikbaarheid van de Kattestraat ook zonder deze overweg (namelijk via de N397 en de Stationsstraat) verzekerd blijft. Dit stuitte op tegenstand van de plaatselijke bevolking en overheid. Infrabel blijft vragende partij om deze overweg te sluiten. Dit is de meest effectieve manier om de veiligheid te verhogen. In samenspraak met het Vlaamse Gewest (wegbeheerder van de N397, die parallel aan het spoor loopt) kan worden bekeken of, naast het sluiten van deze overweg, bijkomend nog een tunnel voor voetgangers en/of fietsers kan worden gebouwd onder de sporen en de N397 op de plaats van de overweg Kattestraat.

  3. Een verbreding is niet uitgesloten, maar hiervoor moet de wegbeheerder (de gemeente) een vraag richten aan Infrabel. Infrabel kreeg hieromtrent nog geen vragen.

  4. De beveiliging van een overweg wordt bepaald door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. De overweg is momenteel beveiligd, namelijk met slagbomen over de halve wegbreedte en vier weglichtseinen, zoals voorgeschreven door de FOD.