BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
4 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6806

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen
________
ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
begrotingscontrole
________
4/2/2010 Verzending vraag
24/3/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6806 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 oktober 2009, bij het afsluiten van de het 166e Boek van het Rekenhof, waren drieŽnvijftig rekeningen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie over het jaar 2008 nog niet voorgelegd aan het Rekenhof. Ook van de jaren voor 2008 waren zesendertig rekeningen nog steeds niet voorgelegd. Het gaat hier klaarblijkelijk om een structureel probleem, dat al meerdere jaren aansleept.

Welke maatregelen heeft de minister genomen om deze achterstand weg te werken?

Antwoord ontvangen op 24 maart 2010 :

Het periodiek indienen van rekeningen van rekenplichtigen wordt opgevolgd door de verschillende betrokken verificatiediensten van rekenplichtigen.

Deze diensten, aan wie de rekenplichtigen hun rekeningen moeten doorsturen, zijn belast met de verificatie alvorens de rekeningen aan het Rekenhof worden doorgestuurd;

De verificaties, de eventuele correcties en de verzendingen van de rekeningen naar het Rekenhof kunnen een overschrijding van de termijnen voor de voorlegging van de rekeningen tot gevolg hebben;

Aan de rekenplichtigen en aan de verificatiediensten van rekenplichtigen wordt met aandrang gevraagd de termijnen voor de voorlegging van de rekeningen steeds te respecteren.

Voor het tweede jaar op rij bevestigt het Rekenhof dat de achterstand bij de verantwoording van de geldvoorschotten door de buitengewone rekenplichtigen aanzienlijk kleiner is geworden (166ste Boek van het Rekenhof, Kamer van volksvertegenwoordigers – zitting 2009-2010, blz.400)