BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
11 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6470

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Diefstallen van fietsen - Graveermachines - Financiering - Terbeschikkingstelling
________
tweewielig voertuig
diefstal
radiofrequentie-identificatie
________
11/1/2010 Verzending vraag
17/2/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6470 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd ik aangesproken door de burgemeester van Gistel. De stad kende de laatste jaren een opmerkelijk aantal diefstallen van fietsen. In 2007 werden honderd drieŽntwintig aangiftes gedaan. In 2008 en 2009 werden respectievelijk achtenzeventig en achtentachtig fietsen gestolen. Een graveermachine is een noodzakelijk iets in de strijd tegen fietsdiefstal. Ingeval van diefstal kan men immers de rechtmatige eigenaar van de fiets identificeren aan de hand van het rijksregisternummer dat gegraveerd wordt in het fietskader. Op die manier worden potentiŽle dieven ontmoedigd. In het verleden beschikte de stad Gistel over een graveermachine. Volgens burgemeester Halewyck beschikt de stad echter niet langer over de financiŽle middelen om een graveermachine te bekostigen.

Daarom wil ik de volgende vraag stellen:

Kan de geachte minister graveermachines ter beschikking stellen voor gemeenten en steden die dat wensen?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

In het kader van fietsdiefstalpreventie geeft Binnenlandse Zaken reeds sinds de jaren ’90 tal van impulsen aan de lokale entiteiten, zowel aan gemeenten met, als zonder een strategisch veiligheids- en preventieplan. De Fietsgraveer drive-in is hier een goed voorbeeld van.

Ondertussen hebben dan ook veel gemeenten, zeker in Vlaanderen, eigen apparatuur aangekocht en organiseren ze op regelmatige tijdstippen graveeracties.

Naast het graveren van fietsen onderzoekt mijn administratie tevens moderne alternatieven zoals het gebruik van de RFID-technologie.