BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
29 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6363

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtsgebouwen - Dragen van sluiers
________
gerechtszitting
openbaar gebouw
kledingstuk
islam
verhouding kerk-staat
religieus symbool
________
29/12/2009 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1248
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6363 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat " de toehoorders de zittingen bijwonen met ongedekte hoofden, eerbiedig en stilzwijgend ".

Over dit artikel ontstond onlangs een polemiek omdat een rechter op basis hiervan een moslima had geweerd uit de rechtszaal.

1. Bevestigt de geachte minister dat overeenkomstig deze bepaling vrouwen met een hoofddoek de toegang mag geweigerd worden tot de rechtszalen?

2. Moet dit ook (verplicht) gebeuren door de rechter?