BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
15 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6335

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Druggebruikers - Pilootproject Proefzorg - Wettelijke basis - Uitbreiding
________
drugverslaving
verdovend middel
sociale bijstand
________
15/12/2009 Verzending vraag
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6335 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3138 antwoordde de geachte minister dat " de resultaten van het tweede luik met betrekking tot het statuut en de bevoegdheden van de proefzorgmanager onderzocht werd. Het derde luik (in verband met de financieringsmodaliteiten) zullen ten laatste eind april aan de minister van Justitie worden gerapporteerd ".

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Is er reeds een wettelijke basis gemaakt op basis van het rapport Proefzorg? Zo ja, waarom wel? Zo neen, waarom niet?

2. Zijn de statuten en de bevoegdheden rond de proefzorgmanager reeds onderzocht of zelfs vastgelegd? Zo ja, welke zijn dat?

3. Zijn er al concrete acties ondernomen tot uitbreiding van het project Proefzorg naar andere arrondissementen, gelet op de hoge mate van succes van het project in Gent? Zo ja, welke en hoe ziet de geachte minister de concrete uitwerking ervan?

4. Welke financieringsmodaliteiten werden hierover gerapporteerd?