BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5941

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Hulpdiensten - Noodoproepen - Andere taalzone - Begripsproblemen
________
eerste hulp
geneeskundige noodhulp
taalgebruik
tweetaligheid
________
7/12/2009 Verzending vraag
24/2/2010 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3115
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5941 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Drie jaar geleden stierf een zesentwintigjarige vrouw in het Limburgse Riemst aan een beroerte. Op woensdag 4 februari 2009, deed de zus van het slachtoffer in Volt, een programma op één, haar verhaal. Daarmee werd de problematiek vanonder het stof gehaald.

Vermoedelijk is de geachte minister op de hoogte van de problematiek. Het slachtoffer kreeg een beroerte. De partner van het slachtoffer belde het noodnummer 100, maar kwam in de Luikse oproepcentrale terecht. Daar verstond men de man niet, waarop de verbinding verbroken werd. De man contacteerde meermaals de hulpdiensten. Hij kwam steeds in Luik terecht. Toen een buurman met een vast toestel het noodnummer draaide, kwam hij in het plaatselijk ziekenhuis van Tongeren terecht. De hulpdiensten kwamen te laat. De vrouw was inmiddels overleden.

Het drama deed zich drie jaar geleden voor. Maar toen de zus van het slachtoffer naar aanleiding van de opnames van Volt, de proef op de som nam, kwam ze opnieuw in Luik terecht.

We begrijpen dat taalgrenzen niet kunnen samenvallen met elektromagnetische velden die gsm-verkeer mogelijk maken. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we niet op andere manieren kunnen tegemoet komen aan de problematiek.

Daarom deze vragen :

Op welke manier werd aan deze problematiek verholpen ?

Wat is er reeds gebeurd om soortgelijke drama's in de toekomst te vermijden ?

Werd er een technische oplossing bedacht waardoor oproepen snel en efficiënt kunnen worden doorverbonden ?

Werden er strengere selectiecriteria (inzake talenkennis) gekoppeld aan vacatures bij hulpdiensten ?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2010 :

1. Na het incident eind 2005 werden door de GSM-operatoren technische aanpassingen uitgevoerd aan hun netwerken en dit met een positief resultaat. Dit blijkt ook uit de testen die werden uitgevoerd door de heer H. Herlitska (preventieadviseur gemeente Riemst) op 3 februari 2009.

2. Nu wordt de mogelijkheid onderzocht met de GSM-operatoren om via een taalkeuze de oproep te routeren naar het 100-centrum dat tot de juiste taalgemeenschap behoort.

3. De enige efficiënte oplossing die momenteel beschikbaar is voor de 100-operatoren, is een "teleconferentie". Dit communicatiemiddel laat de 100-operatoren van de verschillende taalgemeenschappen toe om met elkaar te communiceren en zo de adequate hulp te bieden. Er werd in dit verband opnieuw een herinnering gestuurd naar de 100-centra.

4. Sommige voorstellen worden in dit verband voor advies voorgelegd aan de "Vaste Commissie voor Taaltoezicht" en dit om maatregelen te nemen conform de wet van 18 juli 1966.