BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5841

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Viering van de verjaardag van de spoorweg en van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep - Voorziene acties - Budget
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
herdenkingsplechtigheid
handelspromotie
________
7/12/2009Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5025
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5841 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgend jaar viert de NMBS-Groep de 175ste verjaardag van de spoorweg in BelgiŽ. In het jongste jaarverslag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) wordt aangekondigd dat deze verjaardag, evenals de vijfde verjaardag van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep, ď†op gepaste wijze worden gevierd†ď.

1.Welke concrete initiatieven bereidt de NMBS-Groep voor om de 175ste verjaardag van de spoorweg in BelgiŽ en de vijfde verjaardag van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep te vieren?

2.Welk budget wordt gereserveerd voor deze initiatieven?

3.Zullen er ook specifieke acties worden ontwikkeld ten bate van de trouwe klanten van de NMBS, meer bepaald de mensen met een abonnement?

4.Zal de NMBS ook specifieke acties ontwikkelen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van volgend jaar? Zo ja, welke?

5.Welk budget wordt voor deze acties voorzien?