BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5824

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Hasselt-Brussel - Vertraging van 13 oktober 2009 - Maatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
pendel
consumentenvoorlichting
________
7/12/2009Verzending vraag
19/4/2010Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4872
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5824 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De " sneltrein " Hasselt-Brussel met aankomst om 8 u 's ochtends liep op 13 oktober 2009 een vertraging van een tiental minuten op. Gedurende een aantal minuten stond de trein stil ter hoogte van Herent. Er werd helemaal niet gecommuniceerd naar de reizigers toe, noch over de vertraging, noch over de oorzaak ervan. Nochtans meen ik me te herinneren dat conducteurs verondersteld worden om de reizigers te informeren van zodra de trein drie minuten stilstaat en vanaf een algemene vertraging van vijf minuten.

Ik haal dit praktijkvoorbeeld aan om nogmaals aan te tonen dat er wel degelijk iets fout blijkt te lopen met de communicatie op deze lijn. Overigens had maandag 12 oktober 2009 de avondtrein met vertrek om 17 u 09 uur in Brussel-Centraal ook alweer vertraging opgelopen. Ofschoon de vertraging meer dan vijf minuten bedroeg, werd er niets omgeroepen. Ook op de aankondigingsschermen was niets te merken van enige vertraging. In de trein was de communicatie alweer nihil.

1. Wat is de reden van de vertraging van bovengenoemde ochtendtrein van 13 oktober 2009?

2. Waarom wordt er geen woord aan de reizigers gecommuniceerd over deze vertraging en de reden ervan?

3. Klopt het dat de conducteurs na drie minuten stilstand en vanaf een vertraging van vijf minuten moeten communiceren naar de reizigers toe?

4. Zal de geachte minister laten onderzoeken waarom dit op 13 oktober niet is gebeurd?

5. Hoeveel klachten heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dit jaar al ontvangen over de vertragingen op de lijn Hasselt-Brussel (en vice versa uiteraard)?

6. Aan hoeveel klachten werd gevolg gegeven?

7. Tot welke bevindingen is de NMBS gekomen?

8. Welke maatregelen neemt hij - naast de klassieke algemene maatregelen die zijn aangekondigd - opdat de communicatie op de lijn Hasselt-Brussel in de nabije toekomst zal verbeteren?

Antwoord ontvangen op 19 april 2010 :

1. Trein 7306 kende op dinsdag 13 oktober enkele problemen bij het invoegen op de lijn 36 Leuven-Brussel. Het druk treinverkeer op de lijn 36 en de verzadiging van de Noord-Zuidverbinding zorgden ervoor dat de trein met twaalf minuten vertraging aankwam in Brussel-Zuid.

2. 3. 4. en 8. Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op haar schriftelijke vraag nr. 4-3842 van 17 juli 2009 en het antwoord op haar mondelinge vraag nr. 4-871 van 15 juli 2009.

5. en 6. Voor lijn 36 Brussel – Leuven waren er 142 klachten en voor lijn 35 Leuven – Hasselt waren er 47 klachten die ondertussen beantwoord zijn.

7. De stiptheid op de lijnen 35 en 36 wordt op de voet gevolgd en voortdurend worden bijsturing-maatregelen bekeken, genomen en geëvalueerd. Daarnaast worden globaal op het net een honderdtal treinen met een slechte stiptheid dagelijks opgevolgd en wordt er voor die treinen gezocht naar mogelijkheden tot verbetering.

P-trein 7306 komt niet voor op die lijst. Voor de maand oktober 2009 haalde deze trein bij aankomst in Brussel-Noord, dus vóór hij de Noord-zuidverbinding in gaat, een stiptheidscijfer van 90,5 % (vertraging van hoogstens vijf minuten).