BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5712

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken
________
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
________
7/12/2009 Verzending vraag
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4838
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5712 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de pers lees ik dat de geachte minister een nieuwe gevangenis wil bouwen in het Oost-Vlaamse Melsele (Beveren) voor 310 gedetineerden. De media maken gewag dat deze gevangenis ter vervanging van de eerder aangekondigde inrichting in Puurs zal fungeren. Het idee om in Puurs te bouwen werd geschrapt toen bleek dat de gronden vervuild waren.

De bestemming van de locatie moet wel nog gewijzigd worden in een van openbaar nut. Dat moet via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gebeuren. Ondertussen werden Luchtbal en Linkeroever (Burchtse Weel) genoemd in uw uitgebreid Masterplan. Hij wil 440 cellen bijbouwen in Antwerpen tegen 2016. Drie jaar eerder moet de nieuwe gevangenis in Merksplas er staan. En ter vervanging van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael hebt u uw oog laten vallen op Evere en Haren.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoever staat hij in de dossiers Beveren, Moignelée (Sambreville) en Leuze-en-Hainaut van nieuw te bouwen gevangenissen waarvan uw voorganger reeds de eerste krijtlijnen uittekende?

2. Waar moet de bestemming nog gewijzigd worden via een RUP? Wat is de geschatte duur van de procedures voor de bestemmingswijziging per concrete site?

3. Tegen wanneer denkt de geachte minister de opdracht te kunnen uitschrijven waarop architecten hun ontwerp kunnen indienen? Welke timing wordt er verder gevolgd?

4. Hoever staat het met de projecten Dendermonde, FPC Antwerpen, FPC Gent en Achêne? Welke timing hanteert hij voor deze projecten die reeds onder de voormalige regering werden uitgetekend door de toenmalige minister van Justitie mevrouw Onkelinx? Wordt er een alternatief gezocht voor Dendermonde of blijft de site Oud Klooster in de running?

5. Hoever staat hij met zijn uitgebreide Masterplan, waarin hij tegen 2013 een nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne en Merksplas wenst te plaatsen?

6. En wat met de twee andere projecten (Antwerpen) en Brussel die tegen 2016 klaar zouden moeten zijn? Wordt het Evere of Haren voor Brussel I, II en III? Worden de door het stadsbestuur van Antwerpen weerhouden locaties (Burchtse Weel en Luchtbal) weerhouden voor de bouw van een gevangenis en strafuitvoeringsinstelling?

7. Zijn er buiten Dendermonde nog sites die vertraging oplopen omdat een actiecomité of burger naar de Raad van State stapte? Zo ja, dewelke zijn dat?

8. Wat zal de regering doen aan de personeelsproblemen bij de Regie om vertragingen in deze dossiers te vermijden?