BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5457

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Holebi's - Rechten - Transversale werkgroep - Stand van zaken
________
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling
________
7/12/2009Verzending vraag
19/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3531
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5457 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 14 mei 2008 stelde ik in de plenaire vergadering van de Senaat de mondelinge vraag nr. 4-293 betreffende het voeren van een horizontaal beleid met betrekking tot de holebi's, opdat de rechten voor holebi's bij alle departementen (sociale zaken, door het stijgend aantal besmettingen met het menselijk immuundeficiëntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus) onder holebi's, asielbeleid, justitie in het kader van sociale ouders, buitenlandse zaken – nieuwe Europese richtlijn inzake anti-discriminatie die in de maak is en die homoseksualiteit niet als anti-discriminatiegrond zou bestempelen omwille van de druk van enkele conservatieve Europese landen –, …). De geachte minister antwoordde: " Uiteraard zal ik met mijn collega's samenwerken over dit onderwerp en een transversaal actieplan uitwerken."

In maart 2009 startte een werkgroep om een horizontaal beleid over de holebi’s aan te moedigen bij de diverse departementen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Wanneer kwam deze werkgroep samen, wat zijn de eerste resultaten, die zij beloofde eind april naar buiten te brengen?