BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5321

de Dominique Tilmans (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand
________
eerste hulp
geneeskundige noodhulp
verplegend personeel
medisch onderwijs
telefoon
________
7/12/2009Verzending vraag
16/12/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4895
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5321 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb u in november 2008 een vraag gesteld over het beheer van de oproepen teneinde de dringende medische hulp te verbeteren (mondelinge vraag nr. 4-436, Handelingen nr. 4-47 van 6 november 2008, blz. 18).

U hebt mij daarop geantwoord dat het beheer van de oproepen gebeurde door ambtenaren die geen arts zijn, maar gespecialiseerd zijn in het beheer van de oproepen en opgeleid worden door urgentieverpleegkundigen. Aan de hand van een handboek schatten ze de urgentie en ernst van de pathologie van de patiŽnt in om de gepaste spoedeisende hulp te sturen.

Ik had toch graag geweten :

welke de vereiste minimumopleiding is voor die ambtenaren in heel het land;

of in het beheersteam de ambtenaar in alle omstandigheden wordt bijgestaan door een urgentieverpleegkundige.

Antwoord ontvangen op 16 december 2009 :

Momenteel, en in afwachting van de federalisering van het personeel in kwestie, hebben de aangestelden van de centra 100/112 een statuut van gemeentepersoneel. Het is aan de minister van Binnenlandse Zaken om te specificeren welke opleidingsniveaus in iedere gemeente vereist zijn.

De opleidingsniveaus die voor de toekomstige visie vereist zullen zijn, moeten nog worden vastgelegd. Mijn administratie zal daar trouwens binnenkort een voorstel over doen aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

Verder vraagt u mij naar het verpleegkundig toezicht. Op dit ogenblik hebben de verpleegkundigen-regulatoren (in totaal achttien voor heel België) voornamelijk een rol op het vlak van vorming en kwaliteitsontwikkeling. Hun functie staat trouwens omschreven in een koninklijk besluit van 27 maart 2008. Ik raad u aan artikelen 3 en 4, §1 daarvan te raadplegen.