BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
1 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5083

de Berni Collas (MR)

aan de minister van Justitie
________
Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
________
virtuele gemeenschap
uitwisseling van informatie
gegevensverwerking
eerbiediging van het privé-leven
internetsite
sociale media
________
1/12/2009 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4989
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5083 d.d. 1 december 2009 :

Facebook is een internetplatform waarmee een sociaal netwerk kan worden opgebouwd (“Social Communities) door de gebruikers de mogelijkheid te bieden persoonlijke informatie te verwerven en te interageren met de andere gebruikers.

De site biedt de bezoekers de mogelijkheid om, via informatie over onder meer de burgerlijke staat of interessepunten, gebruikers te vinden die dezelfde interesses hebben. Ze kunnen groepen vormen en er andere personen op uitnodigen. De interacties tussen de leden impliceren het delen van briefwisseling en multimediadocumenten.

De constructie van dergelijke netwerken is op zich uiteraard geen probleem. Onze aandacht werd echter gevestigd op de wijze waarop de beheerders van dergelijke sites zouden omgaan met de informatie en de documenten die door de gebruikers op de site worden geplaatst. De verwerking van de persoonsgegevens op Facebook is immers vrij controversieel. Zo zou het blijkbaar niet mogelijk zijn om definitief af te haken van het netwerk en om alle voordien ingevoerde gegevens en documenten van de site te halen. Talrijke gebruikers hebben bij een nieuwe inschrijving vastgesteld dat hun gegevens en documenten op de site gearchiveerd zijn.

In die context wil ik u enkele vragen stellen :

Wordt de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer die in België van kracht is, door die sites en platformen nageleefd?

Bestaat er een orgaan belast met de controle op de naleving van de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens op dergelijke sites?

Wat denkt u van dit probleem?