BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 november 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5002

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sensibiliseringscampagne "Gelijkheid diversiteit" - Beleid ten opzichte van holebi's
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
seksuele minderheid
bewustmaking van de burgers
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
________
10/11/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5836
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5002 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de zomer van 2008 ging de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) van start met een interne sensibiliseringscampagne “ Gelijkheid diversiteit “. Onder het motto “ Verschillende mensen op hetzelfde spoor “ werd bijvoorbeeld een affichecampagne uitgewerkt.

Dergelijke campagnes zijn traditiegetrouw vaak gericht op de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en op allochtonen. Holebi’s op de werkvloer worden echter vaak vergeten.

1.Heeft de NMBS in zijn campagne “ Gelijkheid diversiteit “ ook acties ondernomen om holebi’s op de werkvloer te aanvaarden? Zo ja, welke?

2.Heeft de NMBS een beleid ontwikkeld teneinde discriminatie van holebi’s op de werkvloer te voorkomen?

3.Zal de NMBS in de nabije toekomst specifieke acties ten aanzien van holebi’s op de werkvloer ondernemen? Zo ja, welke en welke timing wordt gerespecteerd?