BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
7 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4704

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Vliegtuigen - Nalaten van sporen - Chemtrails
________
vliegtuig
verbrandingsgas
________
7/10/2009Verzending vraag
12/11/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4704 d.d. 7 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vliegtuigen in de lucht laten sporen na. Klassiek gaat het over contrails, dit zijn lijnen van gecondenseerde waterdamp en deze verdwijnen meestal snel. Af en toe stellen we vast dat zelfs in identieke weersomstandigheden het ene vliegtuig deze gewone contrails uitstoot, terwijl andere vliegtuigen zeer lange witte sporen nalaten, ook wel chemtrails genoemd. Dit geeft de ongerustheid bij de bevolking. Ik ben zelf zeker geen believer dat deze chemtrails bewust nadelige of schadelijke stoffen zouden bevatten. Ik ben wel van oordeel dat het niet normaal is dat het ene vliegtuig geen sporen nalaat en het andere wel en het is bekend dat er bewust additieven aan de brandstof worden toegevoegd om juist dit effect te krijgen, denken we maar aan de nationale driekleur die gevormd wordt door vliegtuigen tijdens de nationale feestdag. Gewoon een correcte uitleg zou volgens mij de ongerustheid bij de bevolking kunnen wegnemen, want nu worden de grootste indianenverhalen daaromtrent opgehangen.

Kan de geachte minister juist zeggen hoe deze nadrukkelijk zichtbare witte sporen ontstaan? Waarom stoot het ene vliegtuig deze sporen wel uit en het andere niet?

Antwoord ontvangen op 12 november 2009 :

De sporen die de vliegtuigen in de lucht achterlaten zijn inderdaad te wijten aan de condensatie van waterdamp die in de uitlaatgassen aanwezig is.

Hoe deze sporen zich vormen en verdwijnen hangt af van de weersomstandigheden qua temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Deze weersomstandigheden verschillen echter, onder andere naargelang de hoogte. Een blauwe lucht betekent niet dat al deze parameters dezelfde zijn voor de verschillende vlieghoogtes.

Bovendien is het nagenoeg onmogelijk om zonder meetinstrumenten uit te maken op welke hoogte een vliegtuig vliegt.

De afstanden tussen verschillende vliegtuigen zijn a fortiori erg moeilijk in te schatten.

Wanneer verschillende vliegtuigen in de lucht te zien zijn, kan men er dus niet van uitgaan dat ze op dezelfde hoogte vliegen en kan de afstand tussen de twee vliegtuigen erg groot zijn. Men kan dus niet beweren dat ze hun uitlaatgassen in dezelfde weersomstandigheden uitstoten.

De sporen zullen dan ook niet noodzakelijk op dezelfde manier gevormd worden en verdwijnen.