BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
30 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4617

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
________
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
________
30/9/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4618
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5294
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4617 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onder impuls van onder meer de Vlaamse vereniging voor steden en Gemeenten (VVSG) werd in Vlaanderen een vzw opgericht die zich tot doel stelt in te staan voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de plaatselijke besturen in Vlaanderen, en dit ter vervanging van de dienstverlening die in dat verband tot op heden door het RSZPPO werd verleend. Deze vzw heeft daartoe een schrijven gericht aan alle lokale besturen van het Vlaams Gewest om hen erop te wijzen dat zij vanaf 1 januari 2010 de bestaande diensten van de GSD-RSZPPO overneemt en verzocht de betreffende besturen zich voor 30 september 2009 uit te spreken over de opzegging van hun lidmaatschap bij de GSD-RSZPPO en hun toetreding tot de GSD van deze vzw.

1. Kan u mij meedelen hoeveel plaatselijke besturen uit Vlaanderen hun lidmaatschap voor de GSD-RSZPPO hebben opgezegd? Hoeveel plaatselijke besturen, opgesplitst per gewest, doen momenteel nog een beroep op het GSD-RSZPPO (hebben met andere woorden hun lidmaatschap niet stopgezet met ingang van 1 januari 2010)?

2. Kan u mij meedelen welke plaatselijke besturen uit Vlaanderen nog steeds een beroep zullen doen op de GSD-RSZPPO na 1 januari 2010?

3. Welke gevolgen heeft de naar mag worden aangenomen massale opzegging van het lidmaatschap van de Vlaamse lokale besturen voor het GSD-RSZPPO, onder andere wat de personeelsbezetting betreft?