BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4233

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten
________
regelgevingsbeleid
internetsite
jurisprudentie
wetgeving
fiscaal recht
juridisch informatiesysteem
gegevensbank
Staatscourant
________
28/8/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5662
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4233 d.d. 28 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De twee overheidswebsites die de bevolking moeten informeren over de wijzigingen in de fiscale wetgeving, Fisconetplus en de algemene wetgevingssite Justel, liggen plat. Volgens diverse bronnen, zoals de krant De Standaard van 17 augustus 2009, takelt de website Fisconetplus af sinds het ministerie van Financiën het contract heeft verbroken met uitgeverij Kluwer, gespecialiseerd in fiscale en juridische materies. Nog volgens de krant komt er nog wel veel informatie bij, maar niet alles meer, en volgens specialisten is er geen lijn meer te trekken in wat er niet op komt. Met andere woorden: er staat veel juiste informatie op, maar die is onvolledig en niet up-to-date. Idem voor de website Justel; daar functioneren opzoekingen inzake fiscale regelgeving ook al niet naar behoren.

Belastingplichtigen kunnen aldus niet meer in staat worden gesteld om de fiscale regelgeving te kennen en toe te passen. De overheid slaagt er zelfs niet meer in om deze regelgeving op een fatsoenlijke wijze aan de belastingplichtigen ter kennis te brengen.

Bovendien worden klachten over beide websites ofwel ontkend, ofwel beantwoord met argumenten als “vakantie”, “ziekte van medewerkers”, “onderbezetting”…

1.Wat zijn de voornaamste redenen van het gebrek aan volledigheid en correctheid van Justel en waarom zijn meer bepaald de belangrijkste fiscale wetboeken uit de keuzelijst "juridische aard" verdwenen?

2.Hoeveel klachten werden sinds 2007 reeds ontvangen over Justel in het algemeen en over de fiscale wetgevingsindex van Justel?

3.Wie staat in voor het beheer en de werking van de site Justel? Is dit uitbesteed aan een externe firma? Zo ja, dewelke?

4.Hoeveel bedragen de jaarlijkse werkings- en beheerskosten betreffende de website Justel?

5.Wat is de frequentie van het updaten van de site Justel?

6.Hoeveel personen houden de overheidssite Justel momenteel up-to-date? Is dit voldoende om de continuďteit, volledigheid en correctheid van de website te garanderen?

7. Welke alternatieven bestaan er voor belastingplichtigen om op de hoogte te blijven van de gewijzigde fiscale regelgeving?

8.Welke maatregelen zullen getroffen worden om de problemen inzake volledigheid en continuďteit betreffende deze overheidssite op te lossen? Wat wordt er inzake Justel meer bepaald ondernomen om de belangrijkste fiscale wetboeken terug in de voornoemde keuzelijst onder te brengen?