BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
26 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4174

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Belastingsparadijzen - Liechtenstein - Opheffen bankgeheim
________
belastingvlucht
belastingfraude
bankgeheim
Liechtenstein
belasting op inkomsten uit kapitaal
richtlijn (EU)
Verenigd Koninkrijk
belastingovereenkomst
________
26/8/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5171
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4174 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Liechtenstein is volop bezig met de versoepeling van zijn bankgeheim. Erfprins Alois kondigde op 12 maart maatregelen aan om de transparantie binnen het bankwezen te vergroten. Alois komt hiermee tegemoet aan de druk die andere Europese landen op Liechtenstein uitoefenen om de vervolging van belastingontduikers makkelijker te maken.

Deze week werd het besluit geconcretiseerd met een eerste belastingsverdrag, in casu met het Verenigd koninkrijk, wat betreft de uitwisseling van informatie van Britse rekeninghouders in Liechtenstein (Tax Information Exchange Agreement).

De Britse rekeninghouders in Liechtenstein worden aangemoedigd hun situatie te regulariseren door deze rekeningen aan te geven in hun thuisland. De regularisatieperiode gaat van start in 2010 en loopt tot 2015. De Britse rekeninghouders die ingaan op het voorstel tot regularisatie vallen onder een bijzondere fiscale amnestieregeling.

Britse belastingontduikers krijgen in eerste instantie de mogelijkheid hun achterstallige belastingen over de afgelopen tien jaar te betalen plus rente en een boete van maximaal 10 procent, wanneer ze zelf inzage geven in hun tegoeden in Liechtenstein. Over niet betaalde belastingen van meer dan tien jaar geleden valt de fiscus hen dan niet meer lastig.

De cliŽnten die niet ingaan op deze regeling moeten hun rekeningen in Liechtenstein afsluiten, doch hun namen worden niet doorgegeven aan het Verenigd Koninkrijk.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1)Hoeveel inkomsten werden respectievelijk er voor 2007 en 2008 doorgestort naar BelgiŽ vanuit Liechtenstein tengevolge de Spaarrichtlijn en de bronheffing op rekeninghouders die geen resident zijn in het desbetreffende land en dit tengevolge het akkoord tussen de EU landen en de geassocieerde gebieden en onder meer Liechtenstein? Om hoeveel dossiers gaat het respectievelijk in 2007 en 2008?

2)Welke is de stand van zaken wat betreft de 54 landgenoten die een rekening aanhielden bij de LGT-bank in Liechtenstein? Kan de minister aangeven hoeveel van hen reeds een dading hebben aangegaan en kan de minister aangeven hoeveel achterstallige belastingen en boetes reeds werden geÔnd in dit dossier?

3)Hoe reageert de minister op het akkoord tussen de Britse schatkist en Liechtenstein?

4)Is de minister bereid een gelijkaardige akkoord uit te werken wat betreft ons land en Liechtenstein en kan dit uitvoerig worden toegelicht? Zo neen, waarom niet en welke andere pistes acht de minister aangewezen om mogelijke belastingontduikers in Liechtenstein te traceren?

5)Ziet de minister in het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en Liechtenstein precedentwaarde wat betreft de afhankelijke of geassocieerde gebieden van de Lidstaten (Anguila, Cayman Islands, Montserrat, Aruba, Jersey, Guernesey, Isle of Man, Maagdeneilanden, Nederlandse Antillen en Turkse en Caicos-eilanden) alsook Zwitserland, Andorra, Monaco, Liechtenstein en San Marino? Liggen ook hier mogelijkheden om de situatie van landgenoten te regulariseren?