BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
4 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3869

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten
________
strafgevangenis
voltrekking van de straf
overbrenging van gedetineerden
Nederland
________
4/8/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5656
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3869 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De strafuitvoering blijft een moeilijke en gevoelige schakel in de keten van de Belgische Justitie. Een geloofwaardige strafuitvoering is inderdaad cruciaal voor het rechtvaardigheidsgevoel van de publieke opinie. " Justice must not only be done, but also seen to be done ". Vandaar mijn niet aflatende interesse in deze belangrijke materie. Ik voel mij bijzonder vereerd dat ook de minister deze bezorgdheid waardeert (zie antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3696).

Half juli 2009 lees ik immers in de pers dat er een akkoord is met het kabinet Justitie in Nederland. Zij is bereid de gevangenis van Tilburg leeg te maken zodat 500 Belgische gevangenen daar kunnen opgenomen worden. In Tilburg is plaats is voor 681 gevangenen. Bij de 500 over te brengen gevangenen bevinden zich 214 gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit.

Gedurende drie jaar kan BelgiŽ beroep doen op deze gevangenis, eventueel met een extra jaar verlengbaar. Onze schatkist mag daarvoor alvast ongeveer dertig miljoen euro per jaar voor vrijmaken.

Deze maand zou de geachte minister de besprekingen willen afronden.

In sommige gevallen zou de Nederlandse regelgeving gelden, in andere de Belgische (onder andere het gevangenisregime). De gevangenis in Tilburg zal dus onderworpen zijn aan een mengeling van verplichtingen. Meent de geachte minister dat hierdoor geen problemen kunnen ontstaan? Zijn alle eventuele juridische obstakels uit de weg geruimd?

Hoe zit het met de omkadering (bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning van de gedetineerden)? Wordt deze Belgisch of Nederlands ingevuld?

Wat wordt Belgisch ingevuld, wat Nederlands?

Hoeveel Belgen verblijven momenteel in de Nederlandse gevangenissen?

Een deel van de 214 (cijfers juli 2009, niet uitgesplitst naar veroordeelden-voorlopige hechtenis) gedetineerden van Nederlandse afkomst zouden onder het protocol van de Raad van Europa gedwongen kunnen worden overgebracht naar Nederlandse gevangenissen, nu de Nederlanders toch een overcapaciteit hebben. Dit Verdrag toepassen zou ons land heel wat minder geld kosten dan dat we deze gevangenen zouden blijven huisvesten in een van onze overvolle gevangenissen. " De toepassing van deze overeenkomst en van het van het Europees kaderbesluit zou ons teveel tijd hebben gevraagd " antwoordde hij op mijn bovenvermelde vraag. Kan hij hierover preciseren welke timing dan nodig is om dit wel te doen? Of is dit geen beleidsprioriteit?