BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
2 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3817

de Marc Elsen (cdH)

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
________
Migratie- en asielbeleid - Mensenrechtencommissaris Raad van Europa - Bezoek aan BelgiŽ - Verslag - aanbevelingen - Follow-up
________
asielzoeker
Raad van Europa
illegale migratie
rechten van de mens
immigratie
asielrecht
politiek asiel
sociale voorzieningen
________
2/9/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1025
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3817 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Naar aanleiding van zijn bezoek aan BelgiŽ van 15 to 19 december 2008, heeft de heer Thomas Hammarberg, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, vorige week een rapport gepubliceerd over de situatie van de mensenrechten in BelgiŽ. Meer dan een derde van het rapport en van de aanbevelingen voor de regering hebben betrekking op immigratie en asiel.

Over een aantal aanbevelingen van de Commissaris heb ik u al meerdere keren ondervraagd :

- het Centrum 127 sluiten en het ďINAD-centrumĒ in overeenstemming brengen met de Europese standaardnormen, onder meer door wandelingen in de buitenlucht mogelijk te maken.

- een onafhankelijk en efficiŽnt systeem voor individuele klachten ter beschikking stellen van de buitenlandse gedetineerden;

- bijkomende menselijke (meer coaches) en financiŽle middelen toekennen aan de open centra voor buitenlandse gezinnen;

- zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen over de engagementen op het vlak van de regularisatie van illegale migranten en een procedure vastleggen op basis van gelijkheid en transparantie;

1. Gaat u ermee akkoord om, rekening houdend met de aanbeveling van de Commissaris, het ďINAD-centrumĒ in overeenstemming te brengen met de Europese normen en het Centrum 127 te sluiten, teneinde elke vreemdeling het recht op eerbied voor de privacy en de autonomie te waarborgen? De gedetineerden kunnen in andere bestaande centra worden ondergebracht in afwachting van de opening van het vervangingscentrum.

2. Denkt u niet dat het, om redenen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, goed zou zijn uw ministerieel besluit van 27 januari 2009 over de Klachtencommissie in overleg met uw partners te herzien?

3. Zult u het aantal coaches voor de gezinnen in de open huizen verhogen? Wanneer zal uw koninklijk besluit er zijn?

4. Zult u de rondzendbrief over de regularisaties publiceren opdat schendingen van de mensenrechten in BelgiŽ kunnen worden voorkomen?